Start van hoofdcontent

IJMUIDEN

nl

Droogte zorgt voor problemen bij sluizen IJmuiden

23 juli 2018, 16.04 uur · Aangepast 14 augustus 2018, 14.09 uur · Foto: ANP/Dutch Photo

De aanhoudende droogte leidt mogelijk tot een aangepast schutregime bij de sluizen van IJmuiden. Door de verminderde aanvoer van zoet rivierwater dringt de zogeheten zouttong steeds verder op in het achterland.

Op dit moment wordt onderzocht welke maatregelen genomen moeten worden om het oprukkende zoute water terug te dringen. Rijkswaterstaat brengt op dit moment al extra zoet water in het Amsterdam Rijnkanaal. Dit zoete water moet tegendruk geven aan het brakke zeewater dat steeds verder oprukt en inmiddels Amsterdam heeft bereikt. 

Schutregime
Omdat ook de komende weken geen neerslag verwacht wordt moeten er extra maatregelen genomen worden. Er wordt met name gekeken naar maatregelen bij het schutten van de schepen bij de sluizen van IJmuiden. Mogelijke optie is het introduceren van een speciaal schutregime, waarbij er minder zout water binnengelaten wordt maar dat levert wel vertraging op voor de scheepvaart.

De Haven van Amsterdam spreekt van een bijzondere situatie. In opdracht van de waterbeheerder worden een aantal mogelijke scenario's bekeken die de zouttong moeten bedwingen. Efficienter schutten kan een vertraging van anderhalf uur opleveren maar in het ergste scenario gaan de Noorder- en Middensluis tijdelijk dicht.

Verzilting
Door de aanhoudende droogte is een tekort aan zoet water ontstaan. In West-Nederland leidt dat tot dalende waterpeilen in de polders en verziltingsproblemen in de polders en het hoofdwatersysteem. De komende twee weken valt er geen neerslag van betekenis en verslechtert de situatie naar verwachting. 

Bekijk hier het actuele zoutgehalte van de waterwegen, door Rijkswaterstaat.


Drinkwater

Volgens de haven van Amsterdam dringt de zouttong in het Noordzeekanaal op in het Amsterdam-Rijnkanaal. Als de droogte aanhoudt kan het zoutgehalte in het Amsterdam-Rijnkanaal te hoog worden. Dit kan problemen geven voor het drinkwater. Volgens Rijkswaterstaat is dat nog niet aan de orde. Op het moment dat dit gebeurt, kan besloten worden om de sluizen minder vaak te gaan gebruiken.