Ga naar Content
Noord-Holland

Meer duisternis in Waddengebied

16 juli 2018, 13.53 uur · Aangepast 16 juli 2018, 15.52 uur
Door: · Foto: Shutterstock

NOORDKOP Om de nacht in het Waddengebied nog donkerder te maken zijn 44 partijen een pakket maatregelen overeengekomen. In het project werken Rijk, provincies, gemeenten, natuurverenigingen en bedrijfsleven samen.

Zij tekenden in het najaar van 2016 al een intentieverklaring om meer duisternis te brengen in het Waddengebied. Lichtuitstoot heeft veel negatieve effecten. Voor bepaalde dieren kan het daardoor bijvoorbeeld lastig zijn om voedsel te zoeken.

Afgesproken is nu onder meer dat verlichting gaat verdwijnen, wordt vervangen of gereduceerd. De gemeente Hollands Kroon zal bijvoorbeeld tot 2024 in totaal 1.355 verouderde lantaarnpalen vervangen. Een aantal plannen is al uitgevoerd. Op de Afsluitdijk heeft Rijkswaterstaat de lichtuitstoot al aangepakt.

De afgesproken maatregelen zijn "een belangrijke stap en van grote betekenis voor het versterken van de duisternis in en rond onze unieke Unesco Werelderfgoed Waddenzee", aldus projectleider Titian Oterdoom van het 'Programma naar een Rijke Waddenzee'.