Noord-Holland

Texels protest in het zand tegen strenge handhaving strandslaapverbod

13 juli 2018, 22.00 uur · Aangepast 13 juli 2018, 22.58 uur

Shutterstock & Edwin Boering
Shutterstock & Edwin Boering

TEXEL - TEXEL Demonstreren met het zand tussen je tenen: zo laat het nachtelijk protest van Texelaars Edwin Boering en Marga Lakwijk zich misschien wel het best omschrijven. Door de nacht van aanstaande maandag op dinsdag met zo veel mogelijk medestanders bij paal 12 door te brengen, willen ze aandacht vragen voor de in hun ogen ridicuul strenge handhaving van het strandslaapverbod - oftewel het verbod om de nachtelijke uren in de huisjes door te brengen.

Uit veiligheidsoverwegingen controleert de gemeente Texel sinds dit jaar intensiever of er 's nachts mensen in de talloze strandhuisjes verblijven. Dit was altijd al verboden, maar werd tot vorig jaar vaak door de vingers gezien. "Het verstoort de rust en de natuur in het strand- en duingebied, dat 's nachts stil en donker hoort te zijn, en kan leiden tot extra overlast en vervuiling",  beargumenteerde de gemeente de strengere handhaving eerder deze week tegenover onze mediapartner Texelse Courant.

Bovendien maakt de gemeente zich ook zorgen over de veiligheid van de mensen die 's nachts in de huisjes verblijven. "In de strandhuisjes worden vaak gasflessen gebruikt voor de bereiding van voedsel. Dit is niet verboden, maar dit kan, met name ’s nachts, een gevaarlijke situatie opleveren. Doordat de houten huisjes dicht bij elkaar staan kan een brand - zeker bij harde wind - snel uitbreiden. Het gevaar bestaat dat slapende recreanten niet tijdig kunnen vluchten." Ook stelt de gemeente dat de huisjes vaak door toeristen als nachtverblijf worden gebruikt, wat voor een ongewenste toename van het aantal slaapplaatsen op het eiland leidt. 

Nostalgie
"Dat is inderdaad een ongezonde ontwikkeling", beaamt initiatiefnemer van de protestactie Edwin Boering. "Straks krijg je een soort strandhotel in strandhuisjes", schetst hij een doemscenario. Toch vindt hij het bijzonder flauw dat de gemeente nu strenger gaat controleren en handhaven. "Want het staat haaks op de gewoonten en gebruiken van Texelaars, die daar af en toe - een paar keer per jaar - gebruik van maken. Meer uit nostalgie dan dat het een commerciële business is." 

Omdat het voorheen gedoogd werd, erkent Boering dat ze juridisch 'geen poot hebben om op te staan'. Toch vindt hij het 'te makkelijk om naar handhavingsmaatregelen te grijpen', zoals de gemeente nu doet. "Het is geen creatieve oplossing, al heb ik die ook niet één, twee, drie voorhanden. Maar je zou kunnen denken aan soort paspoort voor Texelaars", oppert hij de suggestie om bij de handhaving onderscheid te maken tussen Texelaars en toeristen. "Voor mensen die op Texel wonen gelden ook lagere tarieven voor de boot", noemt hij een ander gebied waarop onderscheid wordt gemaakt tussen eilandbewoners en recreanten. 

Dialoog op gang brengen
Hij spreekt van een succes als er vijftig á zestig mensen op het protest afkomen. "We kijken wel hoe ver we komen. Ik heb geen idee wie er op afkomen, maar soms is twintig á dertig mensen ook veel." Ook de gemeente is uitgenodigd. "Het zou aardig zijn als er een paar raadsleden bij zijn, want wat wij willen is de dialoog op gang brengen. Dat is onze insteek."