Eerste stappen naar 'vrede' binnen Bergense politiek

13 juli 2018, 12.00 uur · Aangepast 14 juli 2018, 11.56 uur

NH Nieuws - tijdelijke vergaderlocatie gemeenteraad Bergen
NH Nieuws - tijdelijke vergaderlocatie gemeenteraad Bergen

BERGEN - BERGEN De eerste stappen naar betere samenwerking tussen de politieke partijen in Bergen zijn gezet. Gisteravond werd door alle - op één na - partijen ingestemd met het bestuursakkoord voor de komende vier jaar. De coalitie en oppositie hebben besloten dat akkoord samen verder uit te werken.

Door samen verder invulling te geven aan de werkzaamheden van het college van B&W, lijkt de gapende kloof tussen de coalitie en oppositie alsnog beslecht. Iets wat al gelijk na de gemeenteraadsverkiezingen in maart het uitgangspunt was, maar door wantrouwen niet slaagde. Het raadsbreed akkoord lijkt er nu toch nog te komen.

Lees ook: Expertteam positief over toekomst 'verstoorde' bestuurscultuur Bergen

Alleen de PvdA stemde niet in met het bestuursakkoord. Het CDA was niet aanwezig. De andere partijen gaan het akkoord nu verder uitwerken en inwoners kunnen daarover meepraten tijdens werksessies. 

Tijdens de extra raadsvergadering, de laatste voor het zomerreces, werd er ook gestemd over de heroverweging van grote projecten, zoals de voetbalfusielocatie in Egmond en herinrichting van het centrum van Bergen.

Lees ook: Bakkeleiende politici Bergen in 'relatietherapie': "Dit kunnen we burger niet nog vier jaar aandoen"

Ondanks dat is toegezegd dat het college met alternatieven moet komen voor deze projecten, stemde de coalitie voor en de oppositie toch tegen, waarna het zogenoemde 'Projectakkoord' aangenomen. De tegenstellingen tussen beide kampen zijn dus nog niet helemaal verdwenen.