UVA zoekt hoogleraren artificial intelligence

12 juli 2018, 18.04 uur · Aangepast 12 juli 2018, 18.28 uur

Shutterstock
Shutterstock

AMSTERDAM - AMSTERDAM De Universiteit van Amsterdam krijgt er vier nieuwe hoogleraren bij. Zij gaan zich vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines richten op artificiële intelligentie (AI) en maatschappelijke vraagstukken die daarmee in verband staan.

Met het instellen van de nieuwe leerstoelen wil de UvA een extra impuls geven aan het AI-onderzoek en -onderwijs aan de UvA. Kunstmatige intelligentie is de wetenschap waarmee machines, software en apparaten zelfstandig problemen oplossen. Zij imiteren hierbij het denkvermogen van een mens.

De UvA zet sterk in op AI, onder meer met een hotspot voor artificial intelligence op het Amsterdam Science Park. Daar moeten onderwijs, onderzoek en samenwerkingsverbanden samenkomen", zegt rector magnificus Karen Maex, "Onderzoek naar kunstmatige intelligentie leidt tot tal van toepassingen en de ontwikkelingen gaan razendsnel. De impact ervan op verschillende facetten van ons dagelijkse leven is dan ook groot. Dit leidt onder meer tot juridische, ethische en culturele vraagstukken, die ook binnen het onderwijs relevant zijn." Er zijn vier leerstoelen ingesteld met elk een eigen profiel.