Noord-Holland

Steeds meer melkkoeien in de wei

12 juli 2018, 08.18 uur

- NOORD-HOLLAND In Nederland mogen weer steeds meer melkkoeien de wei in. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) steeg het aantal koeien dat naar buiten mocht vorig jaar met 2 procent tot 1,2 miljoen dieren. Vooral bij grote bedrijven met meer dan honderd stuks vee is het aandeel koeien in de wei toegenomen.

Circa 68 procent van de 1,7 miljoen melkkoeien mocht vorig jaar de wei in. Een jaar eerder was dit nog 65 procent. In 2010 bleef een kwart van de circa 1,5 miljoen koeien op stal.

Weidegang
Het aantal bedrijven dat de weidegang toepast is vorig jaar, net als in 2016, gestegen. In de periode daarvoor hielden boeren hun koeien steeds vaker op stal. Vorig jaar mochten bij drie op de vier bedrijven de koeien naar buiten. Bij 3 procent van de bedrijven mocht een deel van de koeien de wei in.

 

Lees ook: Boer redt koeien uit water in Heemskerk

Het aandeel bedrijven dat de weidegang toepast ligt nog wel onder het niveau van 2010, toen meer dan 80 procent van de melkveebedrijven koeien de wei in stuurden.