Ga naar Content

Job Cohen: "Je kan beter theedrinken dan azijnpissen"

AMSTERDAM 'De boel bij elkaar houden': dat zag Job Cohen als zijn belangrijkste taak als burgemeester van Amsterdam. Hij sprak hierover al tijdens zijn eerste persconferentie als toekomstig burgemeester van de stad.

Biografie

Naam:
Job Cohen
Geboren: Haarlem, 18 oktober 1947   
Beroep: Hoogleraar, Rector Magnificus Universiteit Maastricht, staatssecretaris onderwijs, lid Eerste Kamer, staatssecretaris justitie, burgemeester Amsterdam, politiek leider PvdA, fractievoorzitter Tweede Kamer, hoogleraar Universiteit Leiden.   


"De boel bij elkaar houden betekent dat je het voor iedereen mogelijk wilt maken om hier op een goede en voor hen zo aangenaam mogelijke manier te leven. Hoe meer ik er over heb nagedacht, hoe belangrijker ik dat vind in zo'n stad, met al zijn nationaliteiten en al die verschillende mensen. Dat is ontzettend belangrijk. Dat vind ik ook echt iets waar een burgemeester mee bezig moet zijn."

Is burgemeester zijn van Amsterdam ook een leuke baan?
"Ja, ik vond het fantastisch. En ik denk, en dat geldt denk ik voor een heleboel dingen, dat als je er op terugkijkt, dat het dan nog mooier is dan op het moment zelf. Want er zitten natuurlijk ook veel moeilijke momenten in."

Lees ook: Jos van Kemenade: "Politiek is een essentieel onderdeel van de samenleving."

Een van die moeilijke momenten was zonder twijfel de moord op filmmaker en beroepsprovocateur, Theo van Gogh. 
Cohen: "De moord op Van Gogh werd nog eens voorafgegaan door '9/11'. Ik was toen negen maanden burgemeester. Dat is ook echt een waterscheiding geweest. Ik heb wel eens het gevoel gehad dat vanaf dat moment Marokkanen en Turken geen Marokkanen en Turken meer waren.    

Ze werden moslims. En dat gebeurde nog eens extra na de moord op Van Gogh. Dat was een heel moeilijk moment. Je zag ook dat daar heel verschillend op gereageerd werd. Er waren mensen die zeiden: 'En nou is het afgelopen! Er moet stevig

Theedrinken
Cohen vervolgt: "En ik had daarentegen het gevoel: daar heb je zo'n man die die vreselijke moord op Van Gogh pleegde, het is een schande en dat mag niet, maar je kan daar niet iedereen op aanspreken. Dit is wel een eenling.

Misschien zijn er nog een paar. Die moet je aanpakken, maar niet die hele groep. Dat leidde er toe dat mensen zeiden: 'Het is een softie die Cohen, een theedrinker'. Ik denk altijd nog maar: je kan beter theedrinken dat azijnpissen."

Homohuwelijk
"Ik was daar al eerder bij betrokken als staatssecretairs van justitie. Ik heb die wet helpen opstellen en door de Eerste- en Tweede Kamer geloodst. Op het moment dat -ie in de Eerste Kamer kwam, was al bekend dat ik burgemeester zou worden.

Henk Krol was toen hoofdredacteur van de Gaykrant. Hij interviewde mij na afloop. We bespraken dat het eigenlijk mooi zou zijn om, op het moment dat wet in werking zou treden, 1 april 2001, dat ik als burgemeester het eerste huwelijk zou sluiten."

Partijleider PvdA
Op 31 maart 2010 nam Job Cohen als burgemeester afscheid van Amsterdam. Cohen: "Ik was tien jaar burgemeester, ik had het idee: 'Het is mooi geweest'. Toen diende dit zich aan en ik had op dat moment het idee dat datgene dat ik in Amsterdam deed - en waar, naar mijn gevoel veel mensen blij mee waren - ik ook wel in het land wilde doen."

"Wat ik mij onvoldoende heb gerealiseerd, is dat er een groot verschil is tussen de rol die je hebt als burgemeester, een beetje boven de partijen, en de rol als partijleider. Dan gaat het erom om uit te vergroten wat jouw partij wil. En waarom wat jij wil goed is en wat die andere partijen willen niet deugt. Het is een heel andere rol. Ik denk dat ik in die rol iets boven de partijen beter ben dan om nou eens scherp te debatteren en uit te leggen waarom die anderen niet deugen. Ik vind het leuker om te kijken naar de overeenkomsten, hoe kan je die nou vinden. Ik denk ook dat ik daar beter in ben."

Kijk hier voor meer iconen.

Foto: