NL
V

Nieuw afvalsorteercentrum De Kwakel stimuleert circulaire en sociale economie

20 juni 2018, 11.49 uur · Aangepast 22 juni 2018, 12.10 uur · Foto: Wecycle

DE KWAKEL Duurzame afvalinzamelaar Meerlanden en recycelaar Wecycle hebben de handen ineen geslagen en een Regionaal Sorteercentrum (RSC) in De Kwakel geopend. Het initiatief begeleidt mensen naar een baan en geeft elektrisch en elektronisch afval een nieuw leven. Zo komt het beste van twee werelden samen.

De medewerkers van het Regionaal Sorteercentrum Schiphol gaan jaarlijks zo'n zeven miljoen kilo afgedankte elektrische apparaten (e-waste) sorteren en demonteren. Zij komen uit de Metropoolregio en hebben veelal een afstand tot de arbeidsmarkt. In het sorteercentrum doen ze werkervaring op en krijgen ze begeleiding bij het vinden van een reguliere baan. 

Volgens de initiatiefnemers worden zo sociale en circulaire kringlopen gesloten. Jan Vlak, algemeen directeur Wecycle: "We verbinden concreet de circulaire met de sociale economie. De mensen in het Regionaal Sorteercentrum Schiphol sorteren en demonteren jaarlijks zeven miljoen kilo e-waste. Naast het sociale aspect levert dit ook een meerwaarde op in de vorm van betere recycling."

Lokale kringlopen
Het afval komt van de Wecycle inzamelpunten, recyclepleinen van Meerlanden en omliggende gemeenten. Door apparaten en lampen te recyclen tot nieuwe grondstoffen, kunnen weer nieuwe producten worden gemaakt. Zo ontstaat een cirkel van produceren, gebruiken, inleveren, recyclen en wederom produceren. Momenteel wordt al 97 procent van de ingezamelde elektronica en energiezuinige lampen nuttig toegepast.