Schaarste dreigt op arbeidsmarkt in Metropoolregio

20 juni 2018, 12.42 uur · Aangepast 20 juni 2018, 14.32 uur

AMSTERDAM - AMSTERDAM In de Metropoolregio Amsterdam zet ook de daling van de werkloosheid onverminderd door. De werkloosheid zal tot 2019 verder dalen naar 3,6 procent. Zo verwacht de Amsterdam Economic Board. Daardoor zal de krapte op de arbeidsmarkt verder toenemen.

Door de sterke daling van de werkloosheid onder laag en middelbaar opgeleiden ontstaan er tekorten op de arbeidsmarkt. Vooral de bouw, installatietechniek, glastuinbouw, de zorg en ICT kunnen moeilijk aan geschikt personeel komen. Tijdens de crisis zijn deze groepen hard getroffen en nu bijna niet aan te slepen. Door de energietransitie zal de vraag naar technisch personeel nog verder toenemen.

'Een leven lang leren'
Alle middelen moeten daarom ingezet worden om mensen om en bij te scholen. 'Een leven lang leren' is dan ook het motto. Een belangrijke taak, die volgens de Amsterdam Economic Board, is weggelegd voor de regio en kennisinstellingen. Die moeten samen dan ook met een scholingsaanbod komen. De groei van de werkgelegenheid in de MRA concentreert zich sterk rond Amsterdam en de regio Schiphol. De andere regio’s zijn aantrekkelijk als woongemeente. Dat blijkt onder andere uit de forse forensenstromen naar het kerngebied van de MRA.