Ga naar Content
Noord-Holland

'Beschermde Noordse woelmuis aangetroffen op toekomstig sportterrein Zaandijk'

19 juni 2018, 19.15 uur · Aangepast 19 juni 2018, 20.41 uur
Door: · Foto: Google Streetview/Shutterstock

ZAANDIJK In tegenstelling tot de gemeente Zaanstad heeft de Werkgroep Natuurgebied Fortuin wél Noordse woelmuizen aangetroffen op de beoogde nieuwe locatie voor hockeyclub De Kraaien in Zaandijk.

Dat zegt omwonende en werkgroeplid Jonathan van der Sluis tegen NH Nieuws. "We vertrouwden het onderzoek van de gemeente niet", vertelt hij waarom de werkgroep met hulp van een ecoloog ook op eigen initiatief vallen plaatste in het gebied tussen de Harpstraat en het Guishof.

"We denken dat de gemeente de vallen niet op de juiste plekken heeft gezet", zegt Van de Sluis. "Want we hebben bewijs gevonden dat de dieren hier hun habitat hebben."

Ontwikkeling van sport
De woordvoerder van wethouder Slegers (Openbare Ruimte) van Zaanstad bevestigt dat de gemeente 'geen woelmuizen en geen spitsmuizen heeft aangetroffen' in het gebied dat onlangs door de gemeenteraad is aangewezen voor de ontwikkeling van sport. Wel zijn er rugstreeppadden en vleermuizen ontdekt, maar voor die soorten geldt dat er ontheffingen zijn verleend om hun leefgebied te verstoren.

Behalve die ontheffing worden er ook maatregelen genomen met het oog op het dierenwelzijn. "Voor de rugstreeppad zijn dat mitigerende maatregelen", vertelt de woordvoerder. Dat betekent dat er maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de pad na de aantasting van het leefgebied kan blijven voortbestaan in het gebied. 

Voor de vleermuissoorten worden er compenserende maatregelen genomen, wat inhoudt dat er buiten het oorspronkelijk leefgebied een nieuw leefgebied wordt gecreëerd. Voor zover bekend heeft de gemeente vooralsnog geen kennisgenomen van het onderzoek. 

'Eigen conclusies in twijfel trekken'
"We hebben dit onderzoek bij de rechter toegevoegd aan ons beroep bij de rechter", vertelt Van der Sluis. Hij hoopt vanzelfsprekend dat de gemeente het onderzoek ook serieus neemt en de conclusies van haar eigen onderzoek in twijfel trekt. 

"Er is onderzoek gedaan, en wij hebben geconstateerd dat er geen woelmuizen zijn", benadrukt de gemeentewoordvoerder dat Zaanstad het nog te vroeg vindt om haar eigen conclusies te betwisten. "Maar wat er gebeurt als er bewijs is - foto's of haren bijvoorbeeld - weet ik niet."

Van der Sluis vindt dat de gemeente achter de feiten aanloopt. "Het project (de verhuizing van de hockeyvereniging, red) is politiek al goedgekeurd, zonder dat ze wisten dat deze dieren hier leven", uit hij zijn onvrede over de gang van zaken. "We gaan dit nu eerst bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord aankaarten, en we hopen dat de gemeente zich dan achter de oren krabt." 

Natura2000-gebied
Hoewel de werkgroep de aanwezigheid van beschermde dieren opvoert als argument om een streep door de plannen te zetten, erkent Van der Sluis dat het om meer dan dat gaat. "We willen niet dat dit natuurgebied verloren gaat. Het ligt pal naast een Natura2000 gebied, en de gebieden lopen ecologisch in elkaar over."