Noord-Holland

De Peiling: Meer schadelijke stoffen in sigaretten dan gedacht

13 juni 2018, 13.56 uur · Aangepast 13 juni 2018, 15.10 uur

- Rokers krijgen veel meer teer, nicotine en koolmonoxide binnen dan tot nu toe werd aangenomen, nu bij een nieuwe meetmethode filtergaatjes dicht worden geplakt. Is dat schrikken of niet?

Onderzoek
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft voor de 100 sigarettenmerken die in Nederland op de markt zijn, onderzocht hoeveel schadelijke stoffen er in de rook van de sigaretten zit. Ventilatiegaatjes In de meeste sigarettenfilters zitten kleine ventilatiegaatjes. Bij dit nieuwe onderzoek zijn deze afgeplakt, omdat er kritiek was op de oude meetmethode, waarbij ze werden opengelaten. In de praktijk worden in die gaatjes afgesloten door vingers of de lippen van de roker.

Hogere waardes
Bij de nieuwe meetmethode met de gaatjes dicht komen bij 99 van de 100 gecontroleerde sigarettenmeken de waarden boven de wettelijk vastgestelde maxima uit, stelt het RIVM. De teergehaltes zijn 2 tot 25 keer hoger dan de fabrikant opgeeft. Nicotinegehaltes zijn 2 tot 17 keer groter en koolmonoxide is 2 tot 20 keer hoger.

Uitschieters
In sigarettenrook mag wettelijk maximaal 10 milligram teer zitten. De hoogste uitschieter - Belinda Super Kings - bevat 36,3 milligram. Bij Marlboro Prime is het verschil tussen de cijfers van de fabrikant en de waarden die het RIVM heeft gemeten het grootst. Volgens Marlboro zit in de rook slechts 1 mg teer en 0,1 mg nicotine. Het RIVM meet waarden van respectievelijk 26,1 en 1,7 milligram gemeten

Wat vind jij?
Denk jij dat dit nieuws indruk maakt op rokers of niet? Heb je tips om toch maar weer eens te proberen om te stoppen? We horen het graag van je!

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur. Bel 088-8505152 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl.