Ga naar Content

100 jaar na Zuiderzeewet hebben Wieringers nog altijd het eilandgevoel

DE HAUKES Het is vandaag precies honderd jaar geleden dat de Zuiderzeewet van kracht werd. De wet moest het land beschermen tegen storm en overstromingen. Het bracht ons De Afsluitdijk, maar zorgde er ook voor dat Wieringen aan het vaste land kwam te liggen. En al is de wet is inmiddels een eeuw oud, de streek straalt soms toch nog het eilandgevoel uit.

"De oude Wieringers hebben nog het gevoel van: we wonen óp Wieringen, we wonen niet ín Wieringen. Dat geeft toch wel aan dat we nog ergens eilanders zijn", vertelt Gerard Numeijer van de Historische Vereniging Wieringen. 

"Het was de navelstreng zou je kunnen zeggen. Hier vertrek meerdere malen per dag de Postboot richting Van Ewijcksluis. Dat kon een barre tocht zijn. Er zijn ook mooie verhalen over te vertellen. Mijn opa zat bij de harmonie. Als ze op de vaste wal moesten spelen voor een concours en het was slecht weer, dan ging de boot niet terug. Ze gingen dan lekker muziek spelen en een borreltje drinken. Dat de boot niet altijd op tijd voer, was niet voor iedereen ongunstig", grinnikt Numeijer.

Wier
Wieringen is in 1918 absoluut niet rijk, maar kan zichzelf redelijk redden. "Het waren voornamelijk vissers, boeren en er werd wier gemaaid. Het wier werd door de boeren ontzild in de sloten en bijvoorbeeld gebruikt voor matrassen en om dijken mee te bouwen. Ook de export was een belangrijke bron van inkomsten."

Opa
Zelf is Nuijmeijer ook een product van de Zuiderzeewet. Zijn opa kwam vanuit Groningen richting Wieringen voor de Zuiderzeewerken. Dankzij ingenieur Lely is dus ook hij ter wereld gekomen. "Ja, dat is waar. Zo had ik het nog nooit bekeken. Ik zal bij zijn beeld op de dijk nog een extra kaarsje branden", lacht Numeijer.

Veel protest van het eiland is er nooit geweest. "Het werd van hogerhand bepaald. Wieringers hebben ook vaak zoiets van: we zien wel hoe het komt." Sinds 1924 is Wieringen geen eiland meer.

Eilanders
"Je denkt wel eens hoe het geweest zou zijn als Wieringen nog een eiland was. We hebben natuurlijk prachtige, interessante plekken, er is een Vikingsschat gevonden. Toch is het goed dat we geen eiland meer zijn. We voelen ons echter nog wel eilanders."

Maar de Zuiderzeewet had meer gevolgen voor onze provincie. Zie hier wat het betekend heeft voor onze provincie.

Foto: