Ga naar Content

Circulair cement uit oud beton

Amsterdam - De Rutte Groep heeft een nieuwe machine ontworpen waarmee cement gewonnen kan worden uit oud beton. Er hoeft dus minder cement geproduceerd te worden en daarmee wordt er flink minder CO2 uitgestoten.

Ruim tien jaar geleden bedacht Ko Schenk een manier om cement uit oud beton te halen maar de tijd was er niet rijp voor. Inmiddels zijn de bordjes verhangen en is recycling big business en circulair een toverwoord. Rutte Recycling bouwt daarom in Zaandam een fabriek waar afvalbeton verwerkt kan worden tot cement. Een uniek procedé waarvoor een nieuwe machine gebouwd is; de Smart Liberator.

Tot vandaag werd oud beton tot steentjes vermalen en meestal gebruikt voor wegverharding. Een goede bestemming maar daarmee verdwijnt ook kostbaar cement onder het asfalt. De nieuwe machine breekt het afvalbeton niet simpel in steentjes maar met een speciale techniek wordt het beton gewalst waardoor alle ingrediënten apart eruit gehaald kunnen worden.

Beton wordt gemaakt van scherp zand, grind en cement dat een chemische reactie aangaat met water. Om het proces te versnellen, en dus de bouwkosten te verlagen, wordt er altijd veel meer cement gebruikt dan noodzakelijk. Dat ongebruikte cement wordt nu met de Smart Liberator opnieuw gewonnen.

Een goede zaak want bij de productie van cement komt veel CO2 vrij. Alle cement die hergebruikt kan worden levert dus een flinke CO2-reductie op. Hierdoor is de machine goed voor het klimaat en levert het ook nog geld op. Rutte gaat met het teruggewonnen cement nieuw beton maken.

De Rutte Groep werkt nauw samen met New Horizon. Dit bedrijf houdt zich bezig met 'urban mining' waarbij gebouwen niet gesloopt worden maar zorgvuldig uit elkaar gehaald. Voor het oude beton had men nog geen oplossing maar dat kan nu naar Zaandam waar Rutte het verwerkt. De cirkel is rond.

Foto: