Noord-Holland

De Peiling: Hondenpoep, hardrijders of parkeren. Wat is in jouw buurt een grote ergernis?

4 juni 2018, 12.30 uur · Aangepast 4 juni 2018, 12.51 uur

Whatsapp

NOORD-HOLLAND Nederlanders zien te hard rijden, hondenpoep en parkeerproblemen als de grootste overlast in hun buurt. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Veiligheidsmonitor
De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijkse landelijke enquête waarin Nederlanders van vijftien jaar en ouder worden bevraagd over thema’s als leefbaarheid en overlast in hun buurt. Er doen bijna 150.000 Nederlanders mee aan het onderzoek.

Top drie ergernissen
Ruim een kwart (27 procent) van de geënquêteerden vindt dat overlast door te hard rijden in de buurt als eerste moet worden aangepakt. De aanpak van hondenpoep wordt door bijna een op de vijf personen (18 procent) als meest urgente vorm van buurtoverlast genoemd. 15 procent ergert zich het meest aan parkeerproblemen.

Rommel op straat
Vooral inwoners van minder stedelijke buurten ervaren te hard rijden en hondenpoep als grootste overlast. In meer stedelijke wijken ergeren bewoners zich vaker aan andere vormen van overlast als rommel op straat en parkeerproblemen.

Wat stoort jou?
Wat is in jouw buurt een grote ergernis? Wordt er te hard gereden binnen de bebouwde kom? Slalom je tussen de hondendrollen door als je boodschappen gaat doen? Ligt er veel zwerfvuil? We horen het graag!

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur. Bel 088-8505152 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar [email protected].

Whatsapp