Noord-Holland

Zaandam pakt 'misstanden' in Russische buurt aan: "Dit vraagt om langjarige aanpak"

24 mei 2018, 21.16 uur · Foto: Gemeente Zaanstad

Whatsapp

ZAANDAM De gemeente Zaanstad is sinds januari 2017 bezig met het aanpakken van verschillende misstanden in de Russische buurt in Zaandam. Hennepplantages, energiediefstal, adresfraude en illegale kamerverhuur bleken aan de orde van de dag. Langzaamaan begint de wijk te verbeteren, maar volgens de burgemeester zijn ze "er nog lang niet". "Dit vraagt om een langjarige aanpak."

De gemeente maakte vandaag bekend dat in de dertig van de 41 onderzochte woningen in de Russische buurt sprake was van één of meerdere overtredingen. Naast de hiervoor genoemde overtredingen kwam het ook vaak voor dat woningen werden gesplitst of verbouwd zonder of in afwijking van de vergunning. Daarnaast voldeed een aantal woningen niet aan de bouwtechnische eisen.

Gedupeerden
De bewoners van de wijk, veelal Midden- en Oost-Europeanen die (legaal) werken in de Zaanstreek, zijn vaak de dupe van de misstanden. Zo betalen zij vaak te hoge huren, waardoor sprake kan zijn van uitbuiting. Ook worden veel panden verwaarloosd, waardoor de (brand)veiligheid in gevaar komt.

"Het is ongelooflijk om te zien hoe sommige woningeigenaren lak hebben aan de regels. Ze zorgen daarmee voor gevaarlijke situaties en overlast in de buurt en buiten deze mensen uit", aldus de burgemeester. "Met de controles hebben we een eerste stap gezet om dat aan te pakken, maar we zijn er nog lang niet. Dit vraagt om een langjarige inzet."

Maatregelen
Inmiddels zijn twee panden waarin hennepplantages werden aangetroffen op last van de burgemeester gesloten, evenals coffeeshop Moonlight. Onderzoeken naar adresfraude hebben geleid tot in- of uitschrijving bij de Basisregistratie Personen. Bij illegale kamerverhuur, splitsing of verbouwing van woningen zonder of in afwijking van een vergunning en het niet voldoen aan bouwtechnische eisen, zijn dwangsommen opgelegd tot 30.000 euro.

Sommige eigenaren hebben onder druk van de dwangsom de boel in orde gemaakt. In andere gevallen bleef de overtreding bestaan en is de dwangsom verbeurd. "Eigenaren zijn soms hardleers", aldus burgemeester Hamming. "Handhavingstrajecten kunnen soms lang duren, dat betekent dat niet alles van vandaag op morgen is opgelost. Maar laat duidelijk zijn: wie zich niet aan de regels houdt, komt daar niet mee weg."

Resultaten
De eerste positieve resultaten van de aanpak zijn inmiddels zichtbaar, meldt de gemeente. Panden worden opgeknapt en er komen panden te koop te staan omdat het de huisjesmelkers te heet onder de voeten wordt. Er is minder zwerfafval op straat, er zijn minder rondhangende junks en dealers en er is positieve feedback van bewoners.

De burgemeester doet binnenkort een voorstel aan de raad om het project een vervolg te geven.

Whatsapp