Meer middeldure woningen in Amstelveen

22 mei 2018, 16.17 uur · Aangepast 22 mei 2018, 17.32 uur · Foto: Anp

Whatsapp

AMSTELVEEN - Om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen gaat Amstelveen vooral middeldure huur- en koopwoningen bouwen. Dat blijkt uit het coalitieakkoord van de gemeente. Een betere doorstroming geeft starters meer kansen op de woningmarkt.

Ook de Amstelveense woningmarkt is op dit moment zwaar overspannen. De druk, met name vanuit Amsterdam, is groot en het aanbod van woningen sluit niet aan bij de vraag. Daarom wil het nieuwe college bij nieuwbouw minimaal de helft van de woningen realiseren in het middeldure huur- en koopsegment. Daarnaast worden er meer sociale huurwoningen verkocht waardoor starters meer kans krijgen. Het verlies aan sociale huurwoningen zal gecompenseerd worden door de bouw van nieuwe goedkope huurwoningen.

Hoogbouw

In het coalitieakkoord wordt ruim baan gegeven aan nieuwe woningbouwinitiatieven. Hoewel de nadruk ligt op laagbouw zal ook Amstelveen vaker de lucht in moeten om het gewenste aantal woningen te kunnen bouwen. Dat geldt ondermeer voor nieuwbouw in het Stadshart, Legmeer en het gebied rondom het Oude Dorp. Daarnaast blijft de gemeente streven naar transformatie van leegstaande kantoren naar woonruimte studenten en starters. 

Whatsapp