Ga naar Content
Noord-Holland

Jongvolwassenen vaker verslaafd aan sociale media

17 mei 2018, 08.45 uur
Door: · Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND Jongvolwassenen ervaren sociale media steeds vaker als een verslaving. Van alle 18- tot en met 25-jarigen beschouwt 29 procent zichzelf als verslaafd aan sociale media, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek dat vorig jaar is verricht.

Twee jaar eerder gaf nog 19 procent aan verslaafd te zijn. Het toegenomen aandeel verslaafden gaat hand in hand met de langere tijd die jongvolwassenen besteden aan bijvoorbeeld WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram en YouTube.

In 2015 zat 4 procent van deze leeftijdsgroep vijf tot tien uur per dag op sociale media, twee jaar later was die groep grootverbruikers meer dan verdubbeld tot 9 procent. Een grotere groep van 29 procent is er dagelijks drie tot vijf uur mee bezig.

Vrouwen vaker verslaafd
Verslaving komt het meest voor onder de jongeren. Van alle volwassen gebruikers van sociale media, inmiddels 87 procent van de volwassen bevolking, vindt 10 procent zichzelf verslaafd. Vrouwen geven bijna twee keer zo vaak aan dat ze verslaafd zijn dan mannen.

Ze vinden over het algemeen ook dat sociale media een belangrijker rol spelen in hun leven dan mannen: vrouwen drukken het belang van sociale media uit met het rapportcijfer 6,1, mannen geven gemiddeld een 5,8.

Stijgend gebruik onder ouderen
Jongeren zitten vrijwel allemaal op sociale media. Onder ouderen stijgt het gebruik: van de 65- tot 75-jarigen maakt al 71 procent er gebruik van. Alleen van de 75-plussers laat de meerderheid deze vormen van communicatie helemaal links liggen.

Verder valt op dat ondervraagden met een niet-westerse achtergrond gemiddeld een hoger cijfer geven aan het belang dat ze hechten aan sociale media: gemiddeld een 6,5, terwijl mensen met een volledig Nederlandse achtergrond slechts een 5,9 geven. Het CBS heeft voor het verschil geen verklaring.