Duurzaam moet het motto zijn voor Noordhollandse boeren.

17 mei 2018, 13.01 uur · Aangepast 17 mei 2018, 13.39 uur

ANP/Koen Suyk
ANP/Koen Suyk

- NOORD-HOLLAND Landbouw moet volgens de provincie Noord-Holland zo snel mogelijk duurzaam worden. Dat betekent bewust gebruik maken van grondstoffen. Om dit te bereiken stelt de provincie 750.000 euro beschikbaar.

In 2030 moet alle landbouw in de directe omgeving van een boerenbedrijf bijdragen aan behoud en versterken van de biodiversiteit, de bodemvruchtbaarheid en het verbeteren van de waterkwaliteit op en rond het bedrijf. Om dit te bereiken stelt de provincie geld beschikbaar om te investeren in innovatie, kennis en samenwerking. 

Natuurinclusief werken
Ook wil de provincie dat boeren natuurinclusief gaan werken. Dat wil zeggen dat boeren bijvoorbeeld ook aan weidevogelbeheer doen. Dat een perceel grasland niet wordt bemest en laat in het seizoen wordt gemaaid. Maar ook dat het minder wordt gebruikt om vee te laten grazen. Door deze maatregelen zal verschraling van de bodem ontstaan. Hierdoor komen kruidenrijke plantensoorten tot ontwikkeling.

Ook  versterkt het biodiversiteit en belast het de natuur zo min mogelijk. Biodiversiteit is kortweg de verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied. Het omvat alle soorten planten en dieren en organismen. Een boer moet dan ook in al zijn bedrijfsbeslissingen rekening houden met de natuur. De provincie is van mening dat iedere boer moet kunnen bijdragen vanuit de kracht van zijn of haar bedrijf.