Noord-Holland

NL
V

Nieuw stadsbestuur Amsterdam neemt radicale maatregelen tegen toerisme

16 mei 2018, 13.13 uur · Aangepast 16 mei 2018, 17.07 uur · Foto: Shutterstock

AMSTERDAM (AT5) Het toekomstige stadsbestuur van Amsterdam heeft de plannen gepresenteerd waarmee de drukte in de stad bestreden moet worden. De toerismebranche moet het flink ontgelden.

De toerismebelasting gaat omhoog, 'pretvervoer' (zoals segways, bierfietsen en paardenkoetsen) wordt teruggedrongen, het wordt lastiger om grote groepen toeristen rond te leiden en op een rondvaartboot stappen mag alleen nog buiten de binnenstad. Touringcars zijn binnen de A10 niet meer welkom.

GroenLinks, D66, PvdA en SP willen dat Amsterdammers nog maar dertig dagen per jaar hun woning op Airbnb mogen verhuren, maar willen in overbelaste wijken een verbod op vakantieverhuur kunnen invoeren. De partijen willen van de Passenger Terminal af, maar bieden ook geen nieuwe alternatieve locatie voor de aanlegplek voor cruiseschepen. Die moeten in de toekomst aanleggen in andere gemeentes.

Amsterdam Marketing verdwijnt en wordt omgevormd tot een 'kennisbureau' dat cultuur promoot en spreiding van toerisme regelt. Grote winkel- en restaurantketens worden geweerd om de 'monocultuur' tegen te gaan. Ook wil het nieuwe stadsbestuur meer handhaving en schoonmakers in de stad.

Formatie gaat verder
"Toerisme hoort bij het internationale karakter van Amsterdam en dat moeten we blijven koesteren. Maar tegelijkertijd worden de positieve kanten van het toerisme, als werkgelegenheid en inkomsten voor de stad, steeds meer overschaduwd door negatieve gevolgen", stellen de partijen in het deelakkoord Balans in de stad. "Een nieuw evenwicht is nodig. Waarin bewoners centraal staan en bezoekers welkom blijven."

De onderhandelingen voor het nieuwe stadsbestuur zijn nog niet rond, maar toch besloten de formerende partijen om vandaag al een deel van het coalitieakkoord te presenteren.