Noord-Holland

Luchtvaartdebat in de Tweede Kamer: Wat wordt er besproken?

15 mei 2018, 16.41 uur · Aangepast 15 mei 2018, 17.22 uur · Foto: Shutterstock

SCHIPHOL Tijdens een groot luchtvaartdebat in de Tweede Kamer in Den Haag zullen er vandaag meerdere onderwerpen de revue passeren, maar wat behelst het debat nu precies en wat wordt er besproken?

Tijdens het debat zullen meerdere vraagstukken rond luchthaven Schiphol en Lelystad Airport ter sprake komen. Er worden geen besluiten genomen, maar er worden vooral vragen gesteld aan de minister. Aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de taak om duidelijkheid te verschaffen en adviezen en voorstellen in overweging te nemen.

Debat
In totaal zullen elf Kamerleden vragen stellen of voorstellen doen tijdens het debat dat om 16.00 uur begint. Iedere spreker krijgt zeven minuten de tijd om zijn of haar punt duidelijk te maken. De verwachting is dat het debat tot in de late uurtjes doorgaat.

Eigenlijk zijn alle discussiepunten terug te voeren tot de kern van het onderwerp: de groei van Schiphol. De luchthaven is een belangrijk knooppunt in de wereld en groeit uit z'n jasje. Om aan de gigantische vraag te kunnen voldoen zijn er de afgelopen (tientallen) jaren verschillende plannen bedacht. We lichten een aantal punten uit, die worden behandeld tijdens het debat.

 • Aantal vluchten Schiphol
  Tot 2020 geldt er voor Schiphol een zogeheten volumeplafond. Dat betekent dat er niet meer dan 500.000 vluchten vliegbewegingen per jaar mogen plaatsvinden. Luchtvaartmaatschappijen willen graag groeien, maar door dit plafond zijn ze snel uitgegroeid. En dat zou weer negatieve gevolgen kunnen hebben voor de concurrentiepositie van de luchthaven. Toch houdt het kabinet vast aan het afgesproken volumeplafond.
 • Lelystad Airport en de commissie MER
  Een mogelijke oplossing voor de stagnerende groei op Schiphol is het verplaatsen van een groot aantal vakantievluchten naar Lelystad Airport. Dat speelt al langer en dit kader is er door de commissie MER een rapport opgesteld waarin de milieueffecten (o.a. geluidsoverlast) van het uitvoeren van al die vluchten staat beschreven. Daar kwam, na een aantal broodnodige aanpassingen, in april een positief advies uit naar voren. Toch hebben diverse Kamerleden nog vragen over de totstandkoming en waarde van dit rapport. 
 • Veiligheid op Schiphol
  In alle discussies over de groei van Schiphol wordt volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) te weinig gekeken naar veiligheid. Daar kwamen ze enkele weken terug mee naar buiten. "Op Schiphol is een patroon zichtbaar dat de betrokken partijen eerst nieuwe veiligheidsrisico’s accepteren en vervolgens maatregelen nemen om de negatieve gevolgen voor de veiligheid te beperken. Die aanpak moet doorbroken worden", gaven ze aan. Die veiligheidsanalyse zal vanmiddag nadrukkelijk besproken worden.
 • Schiphol verplaatsen
  Naast het schaven aan de bestaande plannen en de discussies die daarover worden gevoerd, wordt de minister vandaag ook nog gewezen op andere alternatieven. Zo wil D66-Kamerlid Jan Paternotte dat het kabinet serieus onderzoek doet naar de totale verplaatsing van Schiphol naar de Noordzee. Tientallen jaren geleden is een onderzoek naar dit plan gestrand, maar volgens experts is het zeker mogelijk om in de Noordzee een stuk land te creëren waar in de toekomst een luchthaven kan verrijzen.