Noord-Holland

NL
V

De Peiling: 'Mensen krijgen vaak niet de zorg waar ze recht op hebben'

14 mei 2018, 13.28 uur · Aangepast 14 mei 2018, 14.11 uur

Volgens de Nationale ombudsman krijgen mensen geregeld niet de zorg waar ze recht op hebben. Van de beloftes die bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel zijn gedaan, komt weinig terecht.

Burger centraal
Met de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2015 werd beloofd dat de burger centraal zou staan. Gemeenten kregen meer verantwoordelijkheden, omdat die hun inwoners beter zouden kennen en dus beter zouden weten welke zorg iemand nodig heeft. Daarmee zou de zorg toegankelijker en meer op maat worden.

Ingewikkeld
Volgens een onderzoek van de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen zijn de regels te ingewikkeld en ervaren burgers bureaucratische rompslomp. Daardoor lukt het mensen vaak niet of nauwelijks om zorg voor zichzelf te regelen en vallen ze buiten de boot.

Kastje naar de muur
Burgers weten vaak niet bij welk loket ze moeten zijn; bij dat van de gemeente, het Rijk of de verzekeraar. Volgens de ombudsman weten de loketten het vaak ook niet. Zo komt het voor dat gemeenten verwijzen naar andere instanties die op hun beurt weer terugverwijzen naar de gemeente.

Geen thuiszorg meer
Als voorbeeld van hoe het niet moet noemt de ombudsman de zorg voor dementerende ouderen die nog thuis wonen. Zodra deze mensen op een wachtlijst voor een verpleeghuis komen, krijgen ze vaak geen huishoudelijke hulp meer.

Hoe kan dat?
Als mensen nog niet op de wachtlijst staan, worden hun huishoudelijke hulp, dagbesteding en wijkverpleging door gemeenten en zorgverzekeraars betaald. Zodra ze naar een verpleeghuis moeten, vallen ze onder de Wet langdurige zorg (Wlz), waarvoor de Rijksoverheid opdraait. Bij de Wlz staat niet de hoeveelheid zorg centraal, maar een beschikbaar budget. Het gevolg is dat mensen die op de wachtlijst staan minder zorg krijgen dan ze nodig hebben.

Wat is jouw ervaring?
Ben of ken jij iemand die zorg nodig heeft? Hoe is dat geregeld? Loopt alles soepel of herken je het bureaucratische beeld van de ombudsman? We horen het graag van je!

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur. Bel 088-8505152 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar [email protected].