Noord-Holland

NL
V

Naamgevingscommissie gemeente adviseerde negatief over naamswijziging Stadionplein

10 mei 2018, 13.12 uur · Aangepast 10 mei 2018, 13.23 uur · Foto: Bouw Woon Leef

AMSTERDAM (AT5) De Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (CNOR) van de gemeente Amsterdam adviseerde negatief op het voorstel van de naamswijziging van het Stadionplein naar het Johan Cruijffplein. Dat blijkt uit een document dat deze commissie in december vorig jaar naar het college stuurde.

Uit het voorstel komt ook naar voren dat er is nagedacht om plekken in Betondorp en het oostelijk deel van de Middenweg te vernoemen naar Johan Cruijff. Ook deze plekken noemt de commissie ongeschikt. Er wordt geadviseerd om een stuk openbare ruimte in de nabijheid van de Arena te vernoemen.

Lees ook: Amsterdam eert nummer 14: Stadionplein wordt Johan Cruijffplein

In het advies stelt de commissie voorop dat een 'passend eerbetoon' aan Johan Cruijff in de openbare ruimte 'beslist op zijn plaats is'. Ook het criterium dat een persoon vijf jaar overleden moet zijn om een plek in de openbare ruimte te vernoemen, vervalt, meent de commissie. Dit vanwege 'Cruijffs uitzonderlijke verdiensten'. 

Oudheid
Maar de voorgenomen hernoeming is ook op andere criteria getoetst. En daar botst het volgens de CNOR. Zo is de voorkeur dat een straat- of pleinnaam in dezelfde categorie valt als de andere straatnamen in de wijk. In het geval van het Stadionplein zijn de omliggende straten vernoemd naar personen of zaken uit de oudheid. Ook 'stadion' heeft te maken met die oudheid. Volgens de commissie is de link van het Olympisch Stadion met Cruijff er wel, maar is er geen sprake van een 'samenhangende namencategorie'.

Lees ook: Grafisch designers hekelen nieuwe logo Johan Cruijff Arena: "Gemiste kans"

Ook zijn er volgens de commissie geen zwaarwegende redenen om de bestaande naam van het Stadionplein te wijzigen. Een vernoeming van een plein of straat naar Johan Cruijff moet voldoende statuur hebben, zo is het argument. En dat is te begrijpen, schrijft de commissie, maar daarvoor moeten een paar honderd adressen worden gewijzigd. En dat is 'zeer bezwaarlijk'. "Zeker als er - voor zover ons bekend - geen draagvlakpeiling heeft plaatsgevonden onder de bewoners." En daarom kan er, volgens de CNOR, niet worden nagegaan wat de gevoelens van de bewoners zijn over een naamswijziging. 

Baken
Volgens de commissie is de naam 'Stadionplein' een vast gegeven in de mentale ruimte van de stad die bij de meeste Amsterdammers bekend is. Daarom fungeert het als 'baken' voor Amsterdammers. De commissie schrijft dat pleinen als het Stadionplein deze functie ook voor langere tijd moeten behouden. 

Stadsdeel Zuid heeft ook een advies afgegeven. Dat advies was positief. Het college van burgemeester en wethouders vond uiteindelijk dat er 'genoeg positieve dingen' in het advies stonden om het Stadionplein alsnog om te dopen.