Start van hoofdcontent

HUIZEN

nl

Reconstructie: 'Hertog verbaasd over beschuldigingen'

2 mei 2018, 09.30 uur · Aangepast 2 mei 2018, 16.22 uur · Foto: ANP

HUIZEN Na zes jaar kwam er een abrupt einde aan het burgemeesterschap van Fons Hertog in Huizen. Een einde dat werd ingeluid door ingediende klachten eind 2017. Volgens betrokkenen was de voormalig burgemeester verbaasd over de beschuldigingen. Lees hier een reconstructie.

Twee leidinggevenden komen, zo vertelt gemeentesecretaris Paul Veldhuisen, begin december 2017 bij hem om te melden dat twee medewerkers over burgemeester Hertog hebben geklaagd. Het gaat volgens de gemeentesecretaris om berichten met 'twijfelachtige lading'. De exacte inhoud van die berichten wordt niet nader toegelicht.

De twee medewerkers willen op dat moment geen formele klacht indienen, maar willen wel dat de berichten stoppen. De gemeentesecretaris heeft dit vervolgens aan Fons Hertog medegedeeld. "Hij was verbaasd", zo staat in de notulen, "dat dit berichtenverkeer zo was geduid qua intentie en lading, maar heeft beloofd het te beëindigen."

Last van doen en laten burgemeester
Na enkele weken stilte melden de twee leidinggevenden zich opnieuw. Inmiddels hebben vijf medewerkers aangegeven last te hebben van 'het doen en laten' van de burgemeester en het gaat het niet alleen meer om social-mediaberichten. Onduidelijk blijft wat er bedoeld wordt, maar om de veiligheid en objectiviteit te waarborgen is op 9 januari 2018 de externe vertrouwenspersoon van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) benaderd. 

Alle medewerkers, dat aantal was inmiddels opgelopen tot zes, hebben in het tweede deel van januari gesprekken gevoerd. Dat heeft geleid tot een verklaring met zes formele klachten, die op 12 februari gestuurd is aan de gemeentesecretaris. Een klacht van een zevende persoon van buiten de gemeente is niet meegenomen, omdat diegene zich niet met naam en toenaam bekend wil maken. Op 14 februari is vervolgens commissaris van de koning Johan Remkes geïnformeerd. Zijn hoogste ambtenaren vonden 'onmiddelijke maatregelen' nodig. 

Whatsappje: dringende en delicate kwestie
Een dag later, op 15 februari, vindt er eerst overleg plaats op het provinciehuis en daarna is Hertog per WhatsApp uitgenodigd voor een gesprek over een 'dringende en delicate kwestie'. Hertog is 's middags in Hotel De Witte Bergen in Eemnes in een drie kwartier durend gesprek met de klachten geconfronteerd. Hij heeft op dat moment aangegeven het verstandiger te vinden af te treden en heeft dat al tijdens het gesprek telefonisch gemeld aan Remkes. 

De gemeentesecretaris en het college hebben, zo staat in het verslag, met verbijstering kennisgenomen van de situatie. Ondanks dat de oudste klacht uit 2015 stamt en in een aantal gevallen de ongewenste contacten langere tijd hebben voortgeduurd, had de gemeente niet eerder signalen van het wangedrag van de burgemeester gekregen. Volgens Veldhuisen en de vertrouwenspersoon van BING moet er ook rekening mee worden gehouden dat het aantal van zeven meldingen 'mogelijk het topje van de ijsberg' is. Er zijn ook anonieme signalen van buitenaf dat dat ook zo is, maar de gemeente acht het niet haar taak om daar verder wat mee te doen. 

Geen aangifte
De gemeentesecretaris heeft de betrokken medewerkers vlak na het aftreden van Hertog ook ingelicht. Zij ervoeren volgens hem een 'gevoel van opluchting' en hebben ervoor gekozen geen nader onderzoek te willen of aangifte te doen. 

Ook de gemeente en Remkes zijn er niet toe overgegaan om aangifte bij de politie te doen. Een nader onderzoek is door Remkes ook niet nodig bevonden. Hij heeft besloten het dossier te sluiten. Van een financiële vergoeding voor Hertog na 15 februari 2018 is geen sprake, aldus de gemeente.

Reactie Fons Hertog
We hebben ook Fons Hertog zelf om een reactie gevraagd, maar tegenover NH Nieuws laat hij weten niet inhoudelijk te willen reageren. "Waarom publiceren jullie hier nu nog over? Het is al een paar maanden geleden. Ik ben aan een nieuw leven begonnen en zit hier helemaal niet op te wachten. Inhoudelijk ga ik niet reageren op het verhaal."

Verantwoording: hoe kwam deze reconstructie tot stand?
Deze reconstructie is tot stand gekomen op basis van de notulen van de besloten raadsvergadering van 19 februari 2018. De geheimhouding op het document is na een beroep van NH Nieuws op de Wet Openbaarheid van Bestuur voor het grootste gedeelte opgeheven. Dat Wob-verzoek is ingediend in de eerste dagen na het vertrek van Hertog en is eind deze week beantwoord door de gemeente Huizen. Andere gevraagde stukken worden niet vrijgegeven. Het vrijgegeven raadsverslag bevat voor een groot gedeelte het feitenrelaas van gemeentesecretaris Paul Veldhuisen. Hij heeft op 19 februari antwoord gegeven op vragen van de verschillende partijen in de gemeenteraad. De documenten van BING met daarin de klachten heeft de gemeente Huizen geweigerd openbaar te maken.