Ga naar Content

Sluisroute IJmuiden een jaar dicht: "Ik voel me belazerd"

IJMUIDEN De doorgaande route over het sluizencomplex in IJmuiden gaat vanaf 16 april een jaar lang dicht. In tegenstelling tot eerdere toezeggingen voelt Rijkswaterstaat zich genoodzaakt de weg te sluiten. En daar zijn omwonenden niet blij mee: "Ik voel me belazerd."

Veel bewoners reageren verrast op het besluit. "Dat kan helemaal niet, al dat verkeer afsluiten", reageert een sluiseilandbewoner. Johan Zwakman van het wijkplatform IJmuiden-Noord voelt zich belazerd door Rijkswaterstaat. "Dit is echt een drama, want dat was niet afgesproken", zegt hij tegen NH Nieuws.

Lees ook: Route over sluizencomplex IJmuiden gaat jaar lang dicht

Bij Rijkswaterstaat hebben ze het besluit genomen doordat de bouw van de nieuwe zeesluis meer gevolgen heeft voor de weg dan aanvankelijk gedacht. Doordat het bouwverkeer toe zal nemen en er hoogteverschillen zullen ontstaan kunnen Rijkswaterstaat en uitvoerder OpenIJ de veiligheid niet meer garanderen. "De kans dat er iets misgaat voor het doorgaande verkeer achten wij dermate hoog dat wij onze verantwoordelijkheid nu nemen", legt Jan Rienstra van Rijkswaterstaat uit.

Lees ook: 55 miljoen euro verlies voor BAM tijdens bouw zeesluis IJmuiden

Volgens Rienstra hadden zowel de gemeente Velsen als Tata Steel aangegeven dat ze route graag open wilden houden. Die toezegging had Rijkswaterstaat dan ook gedaan. "Maar door de inzichten van de effecten op de verkeersdeelnemers op de openbare weg, moeten we terugkomen op die toezegging. Dat betekent dus dat de wethouder van de gemeente Velsen daar niet blij mee is, integendeel", weet Rienstra.

Bijeenkomst
Op een besloten bijeenkomst werden omwonenden en vertegenwoordigers van in de buurt gelegen bedrijven vanavond geïnformeerd. Daar werden ze onder meer bijgepraat over de alternatieven en de extra pontjes die ze tijdens de spits gaan inzetten. "Het is een zure appel, maar alles blijft bereikbaar. Ik heb wel de indruk, met de nadere toelichting erbij, dat ze het een verstandig besluit vinden", is de voorzichtige conclusie van Rienstra.

Foto: NH Nieuws