Whatsapp

Noord-Holland

Gemeenten gaan investeren in snelfietspaden om Amsterdam bereikbaar te houden

3 april 2018, 08.03 uur · Aangepast 15 oktober 2018, 10.27 uur

HAARLEMMERMEER Een netwerk van brede en snelle fietspaden rondom Amsterdam moet forensen uit de auto lokken. De regiogemeenten gaan tot 2020 dertig miljoen investeren in het verbeteren en aanleggen van snelfietspaden.

Het verkeer rondom Amsterdam loopt nu al regelmatig vast en met de geplande bouw van 250.000 woningen in de regio Groot Amsterdam zullen de problemen op de weg alleen maar groter worden. Volgens Derk Reneman, woordvoerder mobiliteit van de Metropool Amsterdam, moeten alle middelen ingezet worden om Amsterdam bereikbaar te houden.

Met de komst van de e-bike wordt de fiets een serieus alternatief voor woon-werkverkeer tot een afstand van twintig kilometer. Om forensen te verleiden de auto in te ruilen voor een fiets, moet er een goed netwerk van fietspaden komen. "Forensen willen graag fietsen", aldus Reneman. Met een goede infrastructuur verwacht hij dat meer mensen straks de fiets pakken. 

Fietspadennetwerk
Tot 2020 wordt er door de regiogemeenten en de provincies 30 miljoen euro vrijgemaakt voor het verbeteren van bestaande fietspaden en aanleg van ontbrekende schakels rondom Amsterdam. Om het netwerk compleet te maken, moet er ook daarna (tot 2025) nog flink worden geïnvesteerd in lange afstandsfietspaden. 

fietspadennetwerk Metropool Amsterdam

Fileprobleem
Niet iedereen verwacht dat hiermee het fileprobleem aangepakt kan worden. Volgens Marco te Brömmelstroet van de Universiteit van Amsterdam worden fietsen vooral in de stad gebruikt. Bovendien zal iedere plek die vrijkomt op de weg, direct opgevuld worden door een nieuwe automobilist. "De enige oplossing voor het fileprobleem is rekeningrijden", aldus Te Brömmelstroet. Maar dat onderwerp is bij de politiek vooralsnog taboe.

werkgevers moeten meer statushouders in dienst …

Shutterstock
Whatsapp