Een kijkje in de plusklas voor hoogbegaafde kleuters: leren op basis van onderzoek

ALKMAAR - De 7-jarige Erik uit Alkmaar is hoogbegaafd. Samen met twaalf andere kleuters gaat hij wekelijks naar een speciale plusklas. De kinderen hebben een IQ van 130 of hoger. In Noord-Holland zijn er op meerdere scholen plusklassen, maar die zijn meestal vanaf groep 5. Deze klas, specifiek voor hoogbegaafde kindjes van groep 1 tot en met 3, is zeldzaam.

De klas is opgezet door orthopedagoge Bianca Groen Sweers. "Bij jonge kinderen spreek je nog over een ontwikkelingsvoorsprong, maar bij sommige kinderen zie je al heel duidelijk dat ze voorlopen op leeftijdgenoten, wat gevolgen heeft voor hun ontwikkelingspatroon."

Ondanks hun jonge leeftijd hebben deze kinderen dus volgens haar wel degelijk extra ondersteuning nodig voor hun ontwikkeling. In een gewone klas kunnen ze gaan onderpresteren, wat van invloed kan zijn op latere leeftijd.

De kleuters in deze plusklas krijgen niet zozeer extra taal- of rekenles, maar leren op basis van onderzoek problemen oplossen. Zo moeten ze een tent maken van marshmallows en spaghetti en een iglo bouwen van suikerklontjes.

Sceptisch
Veel andere scholen staan er sceptisch tegenover om kinderen op deze leeftijd al in een plusklas te plaatsen. En soms willen ouders heel graag dat hun kind erin komt. Maar kinderen worden pas toegelaten in deze klas nadat ze uitvoerig getest zijn.

Erik's moeder is in ieder geval erg blij met de plusklas. Hun dochter Evi van 9 zit er ook in en is sindsdien een ander kind. "Ze was eerst als een vulkaantje op school, dat thuis kon ontploffen."

Bianca hoopt dat hoogbegaafdheid in de toekomst minder als elitair wordt gezien en er op scholen evenveel aandacht komt voor kinderen die ondergemiddeld presteren, als voor hoogbegaafde kinderen.  

Meer over dit onderwerp:
Noord-Kennemerland nieuws reportage plusklas
Deel dit artikel:

Reageren

Recent nieuws