Handen ineen om Zaanstad-Midden te ontwikkelen

ZAANSTAD - De provincie Noord-Holland en gemeente Zaanstad gaan de komende 4 jaar intensief samenwerken om het gebied Zaanstad-Midden te ontwikkelen. Zij gaan zich onder meer richten op het verbeteren van de bereikbaarheid van het gebied, binnenstedelijk bouwen en het ontwikkelen van openbaar vervoer-knooppunten.

Gedeputeerde Joke Geldhof is blij met deze samenwerkingsovereenkomst voor Zaanstad-Midden. "Met de komst van de nieuwe Omgevingswet verandert de rol van de overheid. Kernpunt van deze nieuwe wet, die wetgeving voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water bundelt, is om intensiever samen te werken met de omgeving: met inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en andere overheden. Met deze samenwerking doen we daarvoor vast een voorzet," aldus Geldhof.

Binnenstedelijk bouwen
De provincie en Zaanstad leveren een bijdrage aan de woningbouwopgave van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) door binnenstedelijk te bouwen en willen ervoor zorgen dat natuur en landschap buiten de stad behouden blijft. Zaanstad-Midden is een van de gebieden binnen de MRA waar veel binnenstedelijke locaties beschikbaar gemaakt kunnen worden.

Locaties voor woningzoekenden
Gebieden rondom openbaar vervoer-knooppunten, zoals Zaandijk Zaanse Schans en Zaandam Kogerveld, zijn goede locaties voor woningzoekenden en bedrijven. Er wordt daarom samengewerkt om de stations te ontwikkelen tot aantrekkelijke plekken, in samenhang met de omgeving. 

Ook het verbeteren van bereikbaarheid van delen van Zaanstad-Midden is cruciaal, aldus de provincie en gemeente, zoals op de rijksweg A8 en het spoor. Het is een voorwaarde van stedelijke ontwikkeling.

Meer over dit onderwerp:
Zaanstreek-Waterland zaanstad mra
Deel dit artikel:

Reageren

Recent nieuws