Start van hoofdcontent

HEERHUGOWAARD

nl

Kamerleden vragen ministers om opheldering over affaire rondom waterschap

20 februari 2018, 17.53 uur · Aangepast 20 februari 2018, 22.35 uur

HEERHUGOWAARD Tweede Kamerleden van de VVD en D66 hebben vragen gesteld aan de verantwoordelijke ministers over de affaire, die ontstaan is rondom een medewerker van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit naar aanleiding van gezamenlijk onderzoek van NH Nieuws en NRC.

Van verslaggever Joost Lammers

De affaire draait om Rik, die deskundige is op het gebied van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater en al 27 jaar werkzaam is voor het Hoogheemraadschap. Hij ontdekte bij toeval dat er verschillen zaten in de berekeningen die Nederland hanteert om de normen te handhaven en de uitkomsten van de berekeningen als de Europese norm wordt gehanteerd. Die laatste cijfers vallen lager uit. De verschillen laat hij sinds 2016 zien op de website Pestinfo.

Hij is zich dan nog van geen kwaad bewust, want naar zijn mening is het enige wat hij doet openbare informatie (open data) toegankelijk maken. Dat dat erg gevoelig ligt, merkt hij als er door Rijkswaterstaat, de Universiteit van Leiden en zijn eigen werkgever stevige druk wordt uitgeoefend om de website te sluiten.

Volgens zijn raadsman Ferre van de Nadort leidt dit er zelfs toe dat zijn beoordeling negatief wordt bijgesteld. Uiteindelijk loopt het zo uit de hand dat Rik begin dit een jaar een melding doet van een misstand en hij vlak daarna wordt geschorst. Op 16 januari schreven we daar voor het eerst over en op 3 februari publiceerden NH Nieuws samen met NRC gezamenlijk over de externe druk die is uitgeoefend.

'Minister in gesprek met Rik?'
Dat leidde al tot vragen aan het Hoogheemraadschap en de provincie Noord-Holland, maar landelijk worden nu de wenkbrauwen gefronst naar aanleiding van de berichten. Kamerleden van D66 en VVD hebben vragen gesteld aan de verantwoordelijke ministers en staatssecretaris. Matthijs Sienot van D66 wil van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat opheldering over de door Rik geconstateerde verschillen in berekeningen over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater.

Ook stelt hij de vraag of de minister bereid is 'in gesprek te gaan met Universiteit Leiden en eventueel milieudeskundige Rik, zodat zijn website in de lucht gehouden kan worden?'

VVD-Kamerleden Jan Middendorp en Albert van den Bosch hebben ook Kamervragen ingediend. Zij willen van staatssecretaris Raymond Knops en minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten hoe het gesteld is met het beleid rondom openbare informatie. Onder meer willen de VVD'ers ook weten welke rol het ministerie zelf speelt in de affaire.

Foto: Dode vis in het water - Shutterstock