Affaire waterschap: politieke partijen willen opheldering over cijfers bestrijdingsmiddelen

HEERHUGOWAARD - Diverse politieke partijen willen opheldering over hoe de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater wordt berekend. Dit naar aanleiding van de affaire rondom een medewerker van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). NH Nieuws en NRC berichtten hier eerder over.

Van verslaggever Joost Lammers

Scroll naar beneden voor een tijdlijn rondom dit dossier

Medewerker van het Hoogheemraadschap Rik is ongewild het middelpunt van de affaire. Hij ontdekte dat er verschillen zaten in de berekeningen die Nederland hanteert en die Europa hanteert als het gaat om bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. Kort gezegd komt het er op neer dat hij laat zien dat de concentratie bestrijdingsmiddelen volgens de Europese norm lager is dan de cijfers die officieel worden gebruikt. Die laatste cijfers worden door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de Universiteit van Leiden in de ‘Bestrijdingsmiddelenatlas’ gepresenteerd. Dat zijn gegevens, die voor boeren en tuinders cruciaal zijn.

Rik laat de verschillen sinds 2016 zien op een website en kaartte deze ook aan. Dit tot ongenoegen van diverse partijen, zo blijkt. Het Centrum Milieuwetenschappen Leiden (CML) van de Universiteit van Leiden en Rijkswaterstaat zetten sinds eind 2016 grote druk op leidinggevenden van Rik bij HHNK met als doel dat Rik zijn website op zwart zou zetten. Zo bleek uit onderzoek van NH Nieuws en NRC. Ook werd volgens Rik zijn raadsman, Ferre van de Nadort, zijn beoordeling naar beneden bijgesteld. Uiteindelijk dienden zij begin dit jaar een klacht in bij het Hoogheemraadschap. Vlak daarna werd hij geschorst.

Verwarring
De berichtgeving over de verschillen in berekening roept nu ook bij de politieke partijen vragen op. De VVD in Provinciale Staten wil opheldering over de verschillen in berekening. "Boeren en tuinders moeten informatie van de overheid kunnen vertrouwen. Het klinkt heel simpel, maar een hobbyproject van een milieukundige heeft voor flink wat verwarring gezorgd", schrijft de partij op haar website. Statenlid Esther Rommel heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Zij wil opheldering over de verschillen in berekeningen en wil weten welke gevolgen dit heeft voor de boeren en tuinders in Noord-Holland.

Enkele politieke partijen binnen het waterschap willen eveneens opheldering, zo blijkt uit een rondgang van NH Nieuws. Fijke van der Laan van de PvdA laat weten vragen te gaan stellen aan het Dagelijks Bestuur: "De PvdA-fractie maakt zich zorgen over de waterkwaliteit in het algemeen en vindt dat er een eenduidige berekeningsmethode moet zijn. Als dat ontbreekt moet er op korte termijn duidelijkheid over komen. Wij willen vooral duidelijkheid over de berekeningsmethode van de waterkwaliteit en de mogelijke invloed van CML daarbij."

Siem Balen van Blanken van de VVD vraagt om ook eenduidigheid. "Over de verschillen in de berekeningsmethode was al bekend dat die er waren. Besloten is toen bij het onderzoek om beiden te handhaven. De VVD is wel van mening dat de landbouwsector moeten weten wat er nu berekend wordt en hoe betrouwbaar deze cijfers dan zijn, alvorens afgerekend te worden met foutieve berekeningen."

Geen goed gevoel
Over het arbeidsconflict tussen Rik en het Hoogheemraadschap en de druk die van binnen en buitenaf is op hem is gezet, nemen de verschillende partijen geen standpunt in. De enige die daar op persoonlijke titel iets over zegt, is Texelaar Arie Lap van de partij Groen, Water en Land: "Ik vind dit treurig. Je hebt alleen nog maar verliezers. De man komt over als een kundig iemand en nu zit hij thuis. Ik heb er geen goed gevoel over." 

Volgens het Hoogheemraadschap is er geen relatie tussen de schorsing en de ontdekte verschillen in de berekeningsmethoden. De schorsing van Rik is inmiddels omgezet in bijzonder verlof en Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten doet onderzoek.

 

Deel dit artikel:

Reageren

Recent nieuws