NH Kiest: Zo denkt de politiek over de woningnood in Hilversum

HILVERSUM - Het woningtekort in de gemeente Hilversum zorgt bij woningzoekenden in de sociale huurwoningsector voor veel onzekerheid: kunnen zij straks nog wel in de Mediastad blijven wonen? Daarom stapten we met een stelling naar de lokale politiek.

Aan de lokale partijen van de gemeente Hilversum is het vraagstuk voorgelegd:

Er moeten de komende raadsperiode veel meer woningen in Hilversum bijgebouwd worden

PvdA
EENS: De woningnood is hoog. Wie staat ingeschreven voor een sociale huurwoning moet jaren wachten. Het vinden van een middeldure woning wordt steeds moeilijker. De prijzen gaan door het dak. Wij willen daar verandering in brengen. Wij bouwen aan een liever Hilversum op de volgende manieren: bouw meer woningen, houd rekening met jongeren en alleenstaanden en stop de verkoop van sociale huurwoningen. 

D66
EENS: Hilversum zal doorgaan met veel meer woningen bij te bouwen. Zelfs meer dan de gemiddelde nieuwbouw woningproductie in Nederland. We voegen sociale huurwoningen en middeldure woningen toe. Zo helpen we meer mensen aan betaalbare woonruimte. Het inwoneraantal stijgt voorbij de 90.000.

CDA 
EENS: Het CDA streeft ernaar om voor de eigen bevolking te zorgen voor een bereikbare woningmarkt voor iedere Hilversummer. Dit betekent eisen stellen aan wat marktpartijen bouwen en voor de huursector intensieve samenwerking met woningcorporaties om meer kwalitatief goede woningen in het sociale segment en het middeldure segment tot stand te brengen. Dit vraagt een actieve rol van de lokale overheid.

ChristenUnie
De ChristenUnie vindt dat bouwen vooral op “inbreidingslocaties” moet plaatsvinden. Bouwen voor verschillende doelgroepen: de behoefte aan sociale en middeldure huur- en koopwoningen is groot. Niet altijd kiezen voor een maximum aantal, kwaliteit van gebouw en buitenruimte is ook belangrijk. De ChristenUnie wil het verbouwen van leegstaande kantoorpanden stimuleren, bijvoorbeeld voor jongeren en alleenstaande statushouders. We moeten doorgaan met experimenten met tijdelijke contracten. Hoe het ook zij: niet iedereen die in Hilversum wil komen wonen kan hier een huis krijgen. Daar is simpelweg onvoldoende ruimte voor.

SP
EENS:
De woningnood is schreeuwend, daar moeten wat aan doen. Woningcorporaties mogen nog steeds hun sociale huurwoningen verkopen, daar willen we wat aan doen. We hebben de afgelopen jaren meer dan 200 sociale huurwoningen gebouwd, we hebben panden getransformeerd tot huizen, maar het is nog veel te weinig. Dat besef moet echt gaan indalen in Hilversum en daar moeten we wat aan doen.

Hilversum1:
EENS: Hilversummers moeten in Hilversum kunnen wonen. Hilversum1 wil niet dat woningnood weggemoffeld wordt met statistische trucs. Verkoop van sociale-huurwoningen moet ingeperkt worden. Boven-sociale woningen moeten apart gebouwd worden. Evenals generatie woningen, ouderen moeten verplicht thuis blijven wonen en veel kinderen willen hun daarbij steunen.
Hilversum1 bereikte dat eisen gesteld gaan worden aan woningbouwverenigingen voor de 400 miljoen waarvoor Hilversum garant staat voor woningcorporaties. Dankzij Hilversum1 is een 'Taskforce sociale woningbouw' gestart, waarvan de urgentie nog onvoldoende doordringt bij de politiek.

Van de overige partijen heeft NH Nieuws (nog) geen antwoord ontvangen. 

Meer over dit onderwerp:
Het Gooi Politiek nhkiest nieuws nhkiest2018
Deel dit artikel:

Reageren

Recent nieuws