Landelijke politiek bepaalt keuze voor gemeenteraadsverkiezingen

AMSTERDAM - Voor veel deelnemers aan het NH Nieuws panel verkiezingsonderzoek speelt de lokale politiek een kleine rol tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Een groot gedeelte van de panelleden geeft aan dat de landelijke politiek veel invloed heeft op hun keuze in het stemhokje op 21 maart.

Van verslaggevers Maarten Edelenbosch en Joost Lammers

Op de vraag in welke mate de landelijke politiek een rol speelt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen stemt 26% hoog tot zeer hoog. Een derde zegt redelijk, en 26% redelijk. Slecht 13% stelt dat landelijke politiek helemaal geen rol speelt in hun keuze en twee procent weet het niet.

In december stelden we aan de NH Nieuws panelleden ook al enkele vragen die we deze maand opnieuw hebben gesteld. En daaruit blijkt dat er nog weinig is veranderd. Net als in december geven veel leden aan te gaan stemmen (84%). Dit percentage is veel hoger dan de daadwerkelijke opkomst bij verkiezingen. Dat valt te verklaren doordat de deelnemers van NH Panel meer politiek geïnteresseerd zijn dan gemiddeld.

Lees ook: NH Nieuws panel: veel mensen gaan stemmen, op welke partij nog onzeker

Ook het aantal leden dat weet op wie hij of zij gaat stemmen ligt ongeveer evenhoog als in december. Toen was het de helft, nu 52%. Met 48% zijn er dus nog heel veel zwevende kiezers.

Op de vraag of de stemkeuze van mensen in de afgelopen maand is veranderd, zei iets meer dan de helft (56%) van niet. Tien procent was van partij gewisseld, en zelfs 11 procent is weer zwevende kiezer geworden. 

Lees hier de volledige onderzoeksresultaten terug. Aan het einde van deze maand zullen we opnieuw een verkiezingsonderzoek houden. Wil je deelnemen en ben je nog geen lid van ons NH Panel, schrijf je dan hier alvast in. Je ontvangt dan automatisch een uitnodiging voor onze onderzoeken.  

Verantwoording
De 1500 leden van het NH Nieuws panel zijn begin dit jaar bevraagd over de gemeenteraadsverkiezingen. 772 leden namen deel aan het onderzoek. 

Deel dit artikel:

Reageren

Recent nieuws