Start van hoofdcontent

DEN HELDER

nl

NH Kiest: Zo denkt de politiek over de verkeersdrukte rondom de TESO-boot in Den Helder

30 januari 2018, 16.34 uur · Aangepast 31 januari 2018, 15.35 uur

DEN HELDER Er moet nu eindelijk een oplossing komen voor de vele opstoppingen in Den Helder door toeristen die met de boot naar Texel reizen. Tegen NH Nieuws zegt lijsttrekker Pieter Kos van Stadspartij Den Helder dat er snel geld moet komen voor een oplossing. "Anders moeten we desnoods tol heffen voor mensen die naar Texel gaan."

Om bij de boot naar Texel te komen, moet je dwars door het centrum van de stad: met vele files als gevolg. Al jaren wordt er over het probleem gesproken, maar ondertussen gebeurt er niks. Ook de Stadspartij, die als grootste partij in de coalitie zit, kreeg het niet voor elkaar. "We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt en hebben gsproken met alle partijen: Texel, Teso, Rijkswaterstaat, de Provincie. Wij blijven oplossingen aandragen, maar wel met de verwachting dat we met elkaar een financiële oplossing vinden. Daar moet de rest echt een stapje harder voor lopen", aldus Kos

Tol heffen
De lijsttrekker en huidig wethouder zegt ongeduldig te worden van het uitblijven van oplossingen. "Als partners op een gegeven moment onvoldoende reageren wordt het tijd voor hardere maatregelen. Desnoods dan maar tol heffen op de weg naar Texel. Dit kan zo niet voortduren."

Fileprobleem binnen vier jaar opgelost
Kos belooft dat het probleem binnen de komende vier jaar wordt opgelost. "Dat verdient deze stad, dus ja dat gaat gebeuren."

Aan de lokale partijen van de gemeente Den Helder is het vraagstuk voorgelegd: De gemeente Den Helder moet binnen de komende raadsperiode definitief een einde maken aan de verkeersellende rond de TESO-haven. VVD, CDA, Sociaal Lokaal Den Helder, Behoorlijk Bestuur, Vrije Socialisten, Fractie Vermooten, Beter voor Den Helder en Fractie De Knijf hebben niet gereageerd op ons verzoek om een standpunt in te nemen. Dit zijn de reacties van de andere partijen.

D66
EENS: "Voor D66 Den Helder is de verkeersoverlast TESO-haven een heet hangijzer. D66 vindt dit zo'n belangrijk onderwerp dat wij dit ook in ons verkiezingsprogramma hebben opgenomen. D66 heeft ook aan een aantal concrete maatregelen voor ogen omdat onze inwoners, bedrijven, maar ook de bezoekers van onze mooie stad dat verdienen! Wat D66 Den Helder betreft worden er zo snel mogelijk parkeerzones ingevoerd rondom de TESO en op Willemsoord. Voorts willen wij op korte termijn toe naar het realiseren van de Noordoost-variant voor de TESO (Het verkeer uit de stad!)"

PvdA
EENS: "De verkeersdruk op het centrum is groot door verkeer van en naar de TESO-haven en werkverkeer van en naar de Zeehaven. De PvdA is voorstander van het realiseren van een brug ter hoogte van de Ravelijnsweg om het werkverkeer naar de Zeehaven via deze burg om te leiden, de verkeersdruk zal hierdoor gedeeltelijk afnemen. De PvdA blijft voorstander om de TESO-haven te verleggen, de zogeheten Oostvariant waardoor al het verkeer van en naar Texel via de N99 kan worden geleid en niet meer via het centrum van de stad. Wij zullen ons inzetten om de brug te realiseren."

ChristenUnie
EENS (gedeeltelijk): "Er is vooral in de zomermaanden kans op filevorming rond het Texel-verkeer. We kunnen in de komende bestuursperiode wel besluiten nemen, maar dan is nog niet gezegd dat de uitvoering al aan het einde van de periode heeft plaatsgevonden, dus is dan de oplossing niet definitief. Voorkomen moet worden dat het verkeer komt stil te staan (minder uitstoot schadelijke stoffen) binnen de bebouwde kom. Lokaal verkeer heeft/krijgt voorrang op verkeer naar Texel (bestemmingsverkeer). Mogelijke oplossingen voor de ChristenUnie zijn: geleidelijke aanvoer van Teso-verkeer, met een opstelplaats op Kooypunt en daarna gedoseerd verder rijden. Mensen die hun auto niet mee naar Texel nemen, kunnen ook op Kooypunt auto's parkeren, Pendelbussen naar het Tesoterrein (of op de fiets) en aanleg van de Ravelijnbrug kan helpen het economisch verkeer beter door te laten stromen."

GroenLinks
EENS: "Wat GroenLinks betreft wordt op korte termijn bij Kooypunt een transferium gerealiseerd met een shuttlebusverbinding voor bezoekers van de binnenstad en Texel. Om de noodzaak van dit transferium te onderbouwen wil GroenLinks een onderzoek naar de luchtkwaliteit in het gebied rond de N250. Op termijn wordt de aanlanding van de Texelse boot in Den Helder, als het aan GroenLinks ligt, verplaatst naar circa één kilometer ten oosten van Den Oever op de Afsluitdijk. Voor fiets- en wandelverkeer en de ambulance vaart dan vanaf Den Helder een kleinere boot."

Foto: file texel den helder - @robnoordover