Ga naar Content

Roel van Duijn: "Met Provo wilden wij de wereld veranderen"

AMSTERDAM Roel van Duijn strijdt al zijn hele leven tegen alles wat in zijn ogen onrechtvaardig is. Hij bond de strijd aan met de autoritaire bestuurders, vocht tegen de atoombom en zette zich in voor een beter milieu.  

Biografie

Naam: Roel van Duijn

Geboren: 20 januari 1943

Beroep: Politiek activist, mede-oprichter Provo, mede-oprichter Kabouterbeweging, gemeenteraadslid Provo, Amsterdam Kabouterstad, Groen Amsterdam, wethouder Amsterdam PPR

Bijzonder: Mede-oprichter Chopin-genootschap  

In 1965 was Van Duijn een van de oprichters van Provo, een afkorting van provocatie. Provo, dat overigens maar twee jaar heeft bestaan, werd opgericht als protest tegen het autoritaire gezag, niet alleen in Amsterdam, maar in heel Nederland.

Van Duijn: "Met Provo wilden wij de wereld veranderen. Wij wilden een maatschappij waarin  de mensen hun eigen leven konden kiezen. We wilden ook de atoombommen weg. En we wilden de natuur van de wereld redden. We hadden een enorm veelzijdig ideaal."

Lees ook: Wil Hartog: "Voor het stoplicht wil ik nog steeds als eerste wegwezen"

Provo heette ook het blaadje waarin de beweging haar idealen uitwerkte.

"Het was een blaadje met een heel bescheiden oplage, we stencilden dat: de eerste oplage bestond uit slechts honderd exemplaren. Maar omdat het gezag er zo spastisch op reageerde, kreeg het een enorme aandacht. De politie kwam binnen. Het blaadje werd in beslag genomen, met stencilmachine en al. Wij werden op het politiebureau op de Elandsgracht gevangen gezet. Het gevolg was dat in alle kranten in Nederland de inhoud van dat tijdschrift kwam."

Provo probeerde haar idealen uit te dragen door bijeenkomsten op straat te houden. Bekend zijn de bijeenkomsten in Amsterdam, bij 't Lieverdje, 's zaterdags in het holst van de nacht. Dat trok opnieuw veel aandacht, wederom omdat de politie er zich zo sterk mee ging bemoeien.

Van Duijn: "Wat wij deden had op den duur een diepgaande uitwerking, waardoor nu de democratie veel levendiger is en veel meer openbaar voor iedereen. In die tijd was Nederland nog een beetje zoals voor de oorlog; dat er wel verkiezingen werden gehouden, maar dat burgers eigenlijk niet geacht werden zelfstandig actie te voeren."

Voor meer Noord-Hollandse iconen zie: www.nhnieuws.nl/iconen

Suggesties voor nieuwe iconen zijn welkom: mail naar [email protected]