Start van hoofdcontent

Noord-Holland

NL
V

1.400 bomen in Waterleidingduinen mogen gekapt worden van rechter

15 januari 2018, 17.57 uur
Door Geja Sikma · Foto: NH Nieuws N-H / Stephan Roest

VOGELENZANG Er mogen 1.400 bomen in de Amsterdamse Waterleidingduinen gekapt worden. Natuurbelang probeerde via de rechter deze drastische maatregel tegen te houden. "Maar juridisch is er geen speld tussen te krijgen", meldt een teleurgestelde Harry Hobo van de actievoerende stichting.

Beheerder Waternet wil de bomen kappen om het dichtgegroeide duingebied weer open te maken. "Er moet ruimte komen voor duineigen bomen, zoals de eik, de els, de beuk en de berk. En als het duin wat kaler is, komt er kalk vrij dat de verzuring van stikstof tegengaat." 

Juist omdat het kappen van de 1.400 bomen een maatregel tegen stikstof is, is er volgens de rechter geen vergunning voor nodig. Waternet wil zo snel mogelijk aan het werk, om nog voor broedseizoen de bomen gekapt te hebben. 

Belachelijk
Natuurbelang vindt het belachelijk dat de natuur op moet draaien voor de veroorzakers van de stikstofuitstoot: de veeteelt, het toenemende autoverkeer en de industrie. Want volgens natuuractivist Harry Hobo is de bomenkap desastreus voor beschermde diersoorten als de zandhagedis, de korfslak en de vleermuis. 

Natuurbelang bezint zich nog op een hoger beroep, maar vreest dat de te laat is voor de 1.400 bomen.