Noord-Holland

Proef met natte veeteelt en akkerbouw moet bodemdaling veengrond tegengaan

18 november 2017, 21.31 uur · Aangepast 20 november 2017, 08.31 uur · Door Robbert Bianchi

NH Nieuws/ Robbert Bianchi

ASSENDELFT - ASSENDELFT De bodemdaling van de veengrond in Noord-Holland vormt een groot probleem. Doordat de bodem daalt, moeten we steeds dieper grondwater afpompen. Daarnaast ondervinden huizen, wegen en dijken er veel last van. In Assendelft wordt daarom nu geëxperimenteerd met nieuwe vormen van akkerbouw en veeteelt om de bodemverzakking tegen te gaan.

Het inklinken van de bodem zorgt voor een kostbare vicieuze cirkel. De bodem zakt, daardoor moeten we dieper pompen, en zodoende zakt de bodem nog meer. Ook komt er door het inklinken van de veengrond jaarlijks bijna 7 megaton CO2 vrij. Met de nieuwe vormen van akkerbouw en veeteelt tracht Landschap Noord-Holland het verzakken te voorkomen, 

"We gaan het waterpeil niet langer naar beneden halen maar we gaan het juist omhoog zetten. En daarmee stoppen we de bodemdaling", vertelt projectleider Roel van Gerwen aan NH Nieuws.

Moerasgewassen verbouwen
In het voorjaar van 2018 is het moerasland waar het project zich op richt klaar om te 'natte' gewassen te telen, zoals de lisdodde, azolla en veenmos. "We gaan testen hoe ze het doen, wat we ervoor nodig hebben. En we gaan kijken of we ze rendabel kunnen maken", aldus van Gerwen.

Natte veeteelt
De grote vraag is echter of het lukt om de veengebieden te behouden voor veeteelt. De veengronden zijn van oudsher gebieden waar de koe op een stuk grasland graast. Maar of dat ook op nat gras kan, is de vraag. Hiervoor is op een stuk weide een speciaal drainage-systeem aangelegd. "Er zitten dan buisjes in de grond. En als in de zomer het grondwaterpeil laag is kunnen we hierdoor water in de weides pompen", vertelt van Gerwen.

Vanavond om 20.00 uur en morgen om 22.00 uur zendt NH de documentaire Het Zinkende Land uit waarin dieper wordt ingegaan op de oorzaken en gevolgen van de bodemdaling in Nederland. Later zal de documentaire ook op nhnieuws.nl te zien zijn.