Start van hoofdcontent

Noord-Holland

NL
V

Warmenhuizers wonen al tientallen jaren op verontreinigde grond: "Mijn zoon is al maanden ziek"

29 oktober 2017, 19.36 uur · Aangepast 30 oktober 2017, 11.44 uur

WARMENHUIZEN Helena de Vries maakt zich ernstige zorgen. Al 25 jaar woont ze aan het Wagenplein in Warmenhuizen, op de plek waar voorheen een gasfabriek stond. Nadat de fabriek was gesloopt, werden er woningen gebouwd. De grond onder die huizen is echter nooit goed gesaneerd, zo is gebleken.

Helena vertelt dat haar buurmeisjes vaak ziek waren, maar na hun verhuizing naar Petten nergens meer last van hadden. Haar buurvrouw, die altijd uit Helena's moestuin at, werd ziek en overleed. 

Ze is bang dat er ook een verband bestaat tussen de gezondheidsproblemen van haar jongste zoon en de verontreinigde bodem. "Hij is al maanden ziek", zegt ze. "Wij leven al jaren op deze grond. Het is beangstigend, omdat je niet weet wat het met je gezondheid doet." 

Gasmaskers
Buurtbewoners hebben van advies- en ingenieursbureau Arcadis een brief ontvangen waarin zij het advies krijgen contact met de bodem zoveel mogelijk te vermijden.

"Mocht dat niet kunnen, dan stellen wij voor om bij contact met de grond handschoenen te dragen en na afloop uw handen goed te wassen", zo luidt de weinig geruststellende boodschap van Arcadis. 

"Wij werken al die tijd al zonder handschoenen in de tuin", zegt Helena verontwaardigd. "Nu komen medewerkers van de gemeente opeens in pakken en met gasmaskers onderzoek doen."

Grondmonsters
Herhaaldelijk trok Helena bij de gemeente aan de bel, maar die vertelde haar keer op keer dat ze zich geen zorgen hoefde te maken. Toen ze in augustus zag dat medewerkers van waterbedrijf PWN bezig waren met de waterleiding voor haar woning, snelde ze naar buiten.

Ze vertelde de medewerkers dat de grond mogelijk giftige stoffen bevat. Het waterleiding bedrijf voerde op 31 augustus een bodemonderzoek uit. "Ik werd zelfs nog door PWN gebeld, om me te bedanken dat ik hun werknemers beschermd had", vertelt Helena. 

Historisch onderzoek
Uit de grondmonsters blijk dat de grond sterk verontreinigd is. Ook het grondwater is vervuild. Daarom heeft de gemeente Schagen Arcadis  opdracht gegeven om historisch vooronderzoek te doen. Voor dat onderzoek zijn alle eerder uitgevoerde saneringswerkzaamheden en de exacte locatie van de gasfabriek in kaart gebracht.

"Het ligt niet in de lijn der verwachting dat er op het voormalig gasfabrieksterrein sprake is van gevaar voor de volksgezondheid", schrijft het bureau in de conceptversie van het onderzoeksrapport. Toch benadrukt Arcadis dat er meer onderzoek nodig is om risico's uit te sluiten.

Sleuven graven
De gemeente Schagen neemt dat advies ter harte en heeft het bureau inmiddels opdracht gegeven voor vervolgonderzoek, waarvoor onder meer sleuven worden gegraven en wordt geboord. Dat onderzoek begint op donderdag 2 november en duurt tot en met dinsdag 7 november, schrijft de gemeente op haar website

Ongeruste buurtbewoners zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst van de gemeente Schagen. Die staat gepland voor morgenavond 19.30 uur in het dorpshuis van Warmenhuizen.  

Annabelle Zandbergen