Start van hoofdcontent

Noord-Holland

NL
V

Dit betekent het regeerakkoord voor Noord-Holland

10 oktober 2017, 16.23 uur · Aangepast 10 oktober 2017, 18.48 uur · Foto: ANP

NOORD-HOLLAND Na maandenlang onderhandelen over een nieuw kabinet zijn ze eruit in Den Haag. Vanmiddag is het regeerakkoord gepresenteerd. NH Nieuws ploos het voor je uit en zet op een rij wat de kabinetsplannen voor onze provincie betekenen.

Allereerst is een apart 'hoofdstuk' aan Schiphol gewijd. Daarin valt te lezen dat 'samen met de regio' wordt onderzocht hoe de ontsluiting van het vliegveld kan worden verbeterd. Kabinet Rutte III wil de bereikbaarheid via de weg en per spoor verbeteren en, jawel, onderzoekt de mogelijkheden voor een metro van en naar Schiphol. 

Verder wordt het belang van de luchthaven voor de Nederlandse economie benadrukt. Het kabinet vindt het belangrijk dat Schiphol kan doorgroeien en wil daarvoor de benodigde voorwaarden scheppen. Het aantal vluchten mag dus groeien, maar daar wordt aan toegevoegd: "Een veilige afhandeling van het  vliegverkeer staat op een."

In het akkoord wordt verder geregeld dat Schiphol voorrang geeft aan vluchten die het (inter)continentale netwerk versterken. "Eindhoven Airport en Lelystad Airport zijn de belangrijkste luchthavens voor vakantievluchten."

Vliegroutes worden daarnaast geoptimaliseerd en verkort. Dit moet leiden tot minder geluidsoverlast en CO2-uitstoot. Het nieuwe kabinet gaat kijken of er een heffing kan komen op vliegtuigen die te veel lawaai of vervuiling produceren. Een vliegbelasting zal op zijn vroegst in 2021 worden ingevoerd, mits de genoemde heffing te weinig oplevert. 

Door de groei van het aantal passagiers moeten grenscontroles efficiënter worden. "We investeren daarom in de capaciteit van de Koninklijke Marechaussee en verdere digitalisering van paspoortcontroles."

Extra asfalt 
Verder zijn er ook plannen voor het wegennet gesmeed. Voor Noord-Holland springt de A7 eruit. Het kabinet wil extra asfalt voor de snelweg die tussen Zaandam en de Afsluitdijk loopt. Daarnaast wil het kabinet ook de A4, de A1 en de A2 aanpakken. Uit het regeerakkoord is nog niet op te maken om welke delen van die snelwegen het precies gaat. 

Het Amsterdamse havengebied wordt ook expliciet genoemd in het regeerakkoord. Er wordt bekeken hoe "het grote potentieel voor koolstofdioxide-afvang en -opslag en restwarmte" beter kan worden benut. 

Criminaliteit
De politie krijgt 267 miljoen euro extra budget, wat goed nieuws is voor de Noord-Hollandse korpsen. Zo is het een lang gekoesterde wens van Pieter Jaap Aalbergsberg van het Amsterdamse korps dat er 500 extra agenten bij komen. "Soms moeten we zeggen: er is wel zicht op een dader, maar deze zaak pakken we niet op", zei hij in februari tegen AT5.

Het nieuwe kabinet gaat verder alle motorbendes verbieden. Satudarah werd de afgelopen weken al aangepakt. Het OM liet al weten te werken aan een verbod van de club. Dat verbod moet er dus voor alle motorbendes komen. 

Verder wil het nieuwe kabinet liever geen gevangenissen sluiten, maar tegelijkertijd kan ze niet beloven dat dat toch kan gebeuren. "Mocht sluiting onverhoopt nodig zijn, dan zullen de gevangenissen gelegen buiten de Randstad zoveel mogelijk worden ontzien", aldus de partijen. In het akkoord staat dat er "een duidelijke visie op de toekomst van het gevangeniswezen komt, met een solide personeelsbeleid".

Studenten
Voor toekomstige studenten staat er goed nieuws in het regeerakkoord: per 2018 wordt het collegegeld voor het eerste jaar voor zowel hbo'ers als universitaire studenten gehalveerd. Pabo-studenten krijgen zelfs de eerste twee jaar voor de prijs van één. 

De zogenaamde brievenbusfirma's zijn ook niet meer veilig in de stad. "We willen een eind maken aan de situatie dat firma's zich alleen op papier in Nederland vestigen om belastingvrij miljoenen te kunnen rondpompen." Deze bedrijven zullen straks worden belast, net als ieder ander bedrijf, zo belooft het nieuwe kabinet.