Start van hoofdcontent

Noord-Holland

NL
V

Nieuw-Venneppers fel tegen kap 74 bomen: "Er is niets mis met ze!"

30 september 2017, 23.40 uur · Aangepast 1 oktober 2017, 00.09 uur · Door Robbert Bianchi

De gemeente Haarlemmermeer blijft volhouden dat een groot deel van de bomen in het Dokter Van Haeringenplantsoen in Nieuw-Vennep gekapt moeten worden. Dit blijkt uit bestudering van het nieuwe groenrenovatieplan, dat op 9 oktober aan de omwonenden van het monumentale plantsoen wordt gepresenteerd. Met het doorzetten van de bomenkap legt de gemeente veel bezwaren uit de buurt naast zich neer.

In juni werd bekend dat de gemeente Haarlemmermeer van plan is om 74 van de 100 bomen in het monumentale Van Haeringenplantsoen te kappen omdat de bomen ongezond zijn of een gevaar voor de omgeving zouden vormen. Maar volgens omwonenden Pauline Goetssch en Anne Stins is dat onzin. Zij voeren nu al maanden actie om de kaalslag van hun geliefde parkje tegen te houden. Ze hebben zich met 200 buurtgenoten verenigt in het comité 'Red het Van Haeringenplantsoen'.

Volgens Anne Stins is er geen enkele reden om met de geplande kap door te gaan en draait het alleen maar om geld. "Ze hebben het park jaren lang niet onderhouden en nu willen ze de bomen kappen zodat ze er geen onderhoud aan hebben."

Bomen zijn niet ziek
Om de gemeente tot andere gedachten te brengen huurde het comité een bomenexpert in. Deze kwam tot een heel andere conclusie dan de gemeente. "Volgens onze dendroloog zijn er ongeveer 10 à 15 bomen waar wat aan mankeert. Maar het overgrote merendeel is in prima staat", vertelt Stins.

De gemeente presenteert nu een nieuw plan, waarin ze zeggen dat ze de suggesties van omwonenden hebben verwerkt. Maar volgens Anne is er helemaal niets veranderd in het plan. "Het plan dat nu gepresenteerd wordt is precies hetzelfde als het plan van 1 juni. Alle bomen gaan er gewoon aan."

Waarom?
Op de vraag van NH Nieuws waarom de 74 bomen ook in het nieuwe plan gekapt moeten worden, wil de gemeente nu geen antwoord geven. Zij verwijst hiervoor naar de informatiebijeenkomst op 9 oktober. Het actiecomité heeft al laten weten dat ze daar in groten getale aanwezig zullen zijn om hun bezwaren kenbaar te maken.