Noord-Holland

NL
V

Kustbeschermers overhandigen petitie tegen nieuw omgevingsplan: "Nieuwe protestacties volgen"

5 juli 2017, 23.55 uur · Aangepast 6 juli 2017, 00.23 uur · Foto: NH Nieuws

WIJK AAN ZEE "Ze zijn nog lang niet van ons af." Met die woorden stapte Anneke van Genderen vanavond het gemeentehuis van Beverwijk uit. Even daarvoor overhandigde ze 374 handtekeningen aan burgemeester Martijn Smit, om het voorgestelde bestemmingsplan voor Wijk aan Zee terug naar de tekentafel te sturen.

Nee, de actievoerders waren na afloop nog allerminst tevreden, want echt het gevoel iets te zijn opgeschoten hadden ze niet. "Ik ben hier niet gerust over", vertelde Anneke met een twintigtal dorpsbwoners aan haar zijde. "Mijn gevoel is gewoon nog niet positief. We zijn net zover als toen we hier kwamen." Na een korte stilte: "Het zijn wel 374 meningen, dus ik hoop dat hij hier toch echt serieus naar gaat kijken."

Angstige gedachte
Geen 'Stad aan Zee', maar de kenmerken van een dorp behouden, dat willen de actievoerders. Ze vinden het aantal woningen in het plan te groot, en de gebouwen zelf te hoog. Ook zijn ze veelal wars van bouw in de dorpsduinen en willen ze vooral dat de regie bij bouwplannen in het kustdorp bij de gemeente komt te liggen. In de voorstellen moeten de projectontwikeklaars zelf zorgen voor draagvlak. Een angstige gedachte, vinden ze.

Lees ook: Bewoners Wijk aan Zee verzetten zich tegen hoogbouwplannen projectontwikkelaars

Smit zei dat het omgevingsplan nog wel kneedbaar is, maar wilde tegelijkertijd geen zalvende woorden spreken. "Een handreiking wekt de suggestie dat ik het in mijn handen heb, maar dat is toch echt de gemeenteraad." Hij vervolgt: "Het is wel zo dat wij toewerken naar planologie waarbij draagvlak vanuit de omgeving heel bepalend wordt, een nieuwe manier. En een aantrekkelijke manier, want je voert juist het gesprek met de mensen. Dat is overigens niet uitgevonden in Beverwijk, dat gaat straks in het hele land zo. Wij lopen alleen wel stevig voorop."

Meer acties
Voor de actievoeders dus nog niet de antwoorden waar ze op hoopten. Anneke: "We moeten voorkomen dat de gemeenteraad hier zijn handtekening onder gaat zetten", zegt ze strijdbaar. "Anders kun je het bestemmingsplan daarna alleen nog aanvechten bij de rechter. We zullen na de zomer verdergaan met acties. De kustbeschermers zijn nog lang niet klaar", besloot ze.

Tot 27 juli mogen bezwaarschriften nog worden ingediend.

NH Nieuws