Noord-Holland

Gemeente Huizen en provincie zijn eruit: snelle busverbinding in 't Gooi komt steeds dichterbij

20 juni 2017, 22.54 uur · Aangepast 20 juni 2017, 23.36 uur

Whatsapp

HUIZEN De gemeente Huizen heeft overeenstemming bereikt met de provincie over het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV): de snelle buslijn die Huizen en Hilversum met elkaar moet gaan verbinden. Er was lange tijd onenigheid over de aanleg van een nieuwe busbaan, maar beide partijen zijn vandaag nader tot elkaar gekomen.

De snelle bus gaat meerijden over de Meent. De doorsteek bij Regentesse, zoals in het oorspronkelijk plan stond, komt daarmee te vervallen. Dat laatste was een doorn in het oog voor de inwoners van Huizen, omdat daarmee een nieuwe busbaan nodig zou zijn. De aanleg ervan kost een vermogen en bovendien moeten er veel bomen worden gekapt. 

Lees ook: Veel verzet tegen HOV-busbaan in Huizen en Blaricum: ruim 3.300 handtekeningen opgehaald

De doorsteek bij Regentesse is nu opgenomen als een noodoplossing, als blijkt dat in de toekomst het traject niet meer voldoet aan de normen voor de snelle bus. De provincie verwacht echter dat daar de komende tien jaar geen sprake van is. Nu wordt alleen een extra rijstrook voor links aangelegd op de bewuste kruising.

De gemeenteraad moet nog instemmen met de oplossing.

Lees ook: Provincie zwicht en ziet af van vrije busbaan in Blaricum

Huizen stond niet alleen in zijn strijd tegen het HOV. Ook Blaricum had moeite met de aanleg van een nieuwe busbaan. Daar is in januari van dit jaar een overeenkomst bereikt met de provincie en wordt ook gekozen voor een alternatieve route. 

Whatsapp