Ga naar Content

Hoogheemraadschap gooit roet in eten van Tiny Houses Alkmaar

ALKMAAR Op het gasfabriekterrein van Alkmaar staat nu het kleine huisje van Marjolein Jonker. Ze zou buren krijgen, want in het kader van het Tiny Houses-project moeten er nog vier huisjes bijkomen. Het Hoogheemraadschap gooit echter roet in het eten, omdat in de buurt van de rioolwaterzuiveringsinstallatie waar de huisjes komen te staan, niet gewoond mag worden.

Marjolein woont sinds een jaar in het huisje van twintig vierkante meter op een kleine afstand van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het lijkt krap, maar dat is alles wat ze nodig heeft.

"Ik ben veel meer betrokken bij de natuur, ik ben veel meer buiten en het huis is helemaal op mijn maat gemaakt dus het heeft alles wat ik nodig heb. Ik word heel blij van mijn huis", zegt Marjolein tegen NH.

Proef
Meer mensen zien het idee zitten om zich daar te vestigen. Bij wijze van proef zouden er nog vier huisjes bij kunnen komen, 370 mensen hebben zich daarvoor aangemeld. Hoewel Marjolein nu lekker rustig woont, had ze zich wel verheugd op buren.

"Natuurlijk wel. De hele 'Tiny House'-filosofie gaat ook over meer delen en meer voor elkaar zorgen en meer met elkaar doen. Er is een hele grote groep mensen die graag wat meer in verbinding met elkaar wil leven, maar wel zelfstandig wonen."

Bezwaar
Hoewel de vergunningen voor de nieuwe huisjes zijn verleend, gooit de rioolwaterzuiveringsinstallatie roet in het eten. Het Hoogheemraadschap heeft bezwaar aangetekend.

Niet omdat ze tegen Tiny Houses zijn, maar omdat het tegen de regels is. Binnen een bepaalde radius om de installatie, mag je niet wonen vanwege de stank. 

"Als er bewoning in onze geurcirkel zou plaatsvinden, dan moeten wij maatregelen nemen om die geurcirkels te verkleinen. Dat houdt in dat wij anderhalf tot tweeëneenhalf miljoen moeten investeren om aan de nieuwe eisen te voldoen."

Stank
Dat terwijl Marjolein eigenlijk helemaal geen last heeft van de geur. Als ik wel wat ruik, dan denk ik 'ja, op het platteland ruik je de gierwagens weleens'. Hier ruik je af en toe een vleugje. Er zijn een hele hoop mensen die naar Alkmaar kijken als voorbeeld en nu kunnen we niet verder. Echt heel jammer."

Foto: