Start van hoofdcontent

Noord-Holland

NL
V

GGD: muziek staat té hard op festivals in Noord-Holland Noord

30 maart 2017, 20.01 uur · Aangepast 30 maart 2017, 20.41 uur · Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND De muziek op veel festivals staat dusdanig hard dat er een toenemend risico is op gehoorschade, stelt GGD Hollands Noorden naar aanleiding van eigen onderzoek. De instantie concludeerde dat op twaalf festivals die plaatsvonden in Noord-Holland Noord in 2016 het nagestreefde maximale geluidsniveau van 92 dB(A) werd overschreden.

Die 92 dB(A) is welliswaar een streefwaarde van GGD GHOR Nederland, maar elk geluidsniveau hierboven zorgt voor een verhoogd risico op ernstige gehoorschade, aldus de instantie. Zeker als er geen gebruik wordt gemaakt van gehoorbescherming door de festivalgangers.

Convenantwaarde van 103 dB(A)
Naast deze streefwaarde bestaat er ook een andere zogenoemde 'convenantwaarde' van 103 dB(A) in de festivalindustrie. Dit is een onderlinge overeenkomst die is vastgelegd tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en twee brancheorganisaties. Voorwaarde hierbij is dat er gehoorbescherming wordt gedragen.

Het is opvallend om te zien dat, ondanks dat geen van de bezochte festivals lid is van een van de twee brancheorganisaties, zeker vijf festivals langdurig de convenantwaarde overschreden.

- Bij twee festivals was er gedurende 27 tot 34% van de tijd een overschrijding van 103 dB(A);
- Bij vijf festivals was er 7 tot 14% van de tijd een overschrijding van 103 dB(A);
- Bij vijf van de twaalf festivals was er nagenoeg geen overschrijding van de 103 dB(A). 

Betere afspraken
GGD Hollands Noorden pleit naar aanleiding van het onderzoek voor betere afspraken over het geluidsniveau bij festivals. Ook wil de instantie dat er meer toegang en informatie wordt gegeven met betrekking tot gehoorbescherming.