Haarlemmers starten Facebookpagina voor behoud stadsstrand

Haarlem - Haarlemmers komen in actie voor behoud van stadsstrand De Oerkap. Nu de gemeente overweegt de grond in de verkoop te gooien, proberen Serail en zijn vriendin te voorkomen dat hun geliefde plek wordt volgebouwd met kantoren.

De Oerkap is gelegen naast het leegstaande vervallen monumentale gebouw van de Drijfriemenfabriek. Al jaren lang komen mensen uit Haarlem en omgeving naar dit kleine strandje aan het Spaarne om te genieten van een hapje en een drankje in de zon.

De gemeente overweegt echter om de grond in de openbare verkoop te zetten. Buurtbewoners zijn hier fel op tegen. Zij vinden het Stadsstrand de Oerkap een unieke plek in de omgeving en deze mag daarom niet verdwijnen voor "het zoveelste dure kantoor- of wooncomplex", meldt de Facebook-pagina

Positieve energie
De initiatiefnemers van de actie, Iskandar Serail en zijn vriendin zijn vanaf het begin af aan vaste bezoekers van de Oerkap. "Er heerst hier een bijzonder positieve sfeer. Jong en oud ontmoet elkaar hier en het is een plek waar veel creatieve bedrijfjes en bandjes, zoals Chef'Special bij elkaar komen. De positieve energie van de plek brengt mensen bij elkaar", zegt Serail. 

Zijn angst is dat dit verdwijnt als de grond in de openbare verkoop gaat. Ook vreest hij dat de plek door jarenlange leegstand zal veranderen in "een troosteloze bende". 

Actie
Serail en zijn vriendin willen dat het goede klimaat dat er heerst in stand blijft. Aangezien de Oerkap zelf geen actie ondernam, zijn zij dus zelf een actie gestart. Dat de pagina in korte tijd zoveel succes zou hebben, hadden ze alleen maar durven hopen. Om meer vragen over de actie te kunnen beantwoorden, hebben ze nu ook een website opgericht. 

Om de actie te laten slagen, hopen de intitiatiefnemers een zo groot mogelijk aantal volgers op hun pagina te krijgen. Ook denkt Serail dat het helpt als de buurt zijn directe betrokkenheid uit door bij de vergadering te zijn. 

De gemeenteraad moet op 16 maart een besluit nemen over de openbare verkoop van de Drijfriemenfabriek en de Oerkap.

Meer over dit onderwerp:
Zuid-Kennemerland
Deel dit artikel:

Recent nieuws