Ga naar Content
Noord-Holland

'Gemeenten te afwachtend bij oplossen problemen van burgers'

2 maart 2017, 09.11 uur · Aangepast 2 maart 2017, 09.57 uur
Door: · Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND Gemeenten zijn te afwachtend bij het op- en aanpakken van problemen van burgers op het gebied van zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk.

Dat is de conclusie van het onderzoek 'Terug aan tafel, samen de klacht oplossen' van ombudsman Reinier van Zutphen. Het is voor burgers vaak onvoldoende duidelijk waar, wanneer en hoe zij hun probleem kunnen melden. Van Zutphen vindt dat gemeenten problemen actief moeten opsporen en maatwerk moeten bieden bij het oplossen ervan. 

Veel van de 3.100 klachten die de Ombudsman de afgelopen twee jaar heeft binnengekregen hebben betrekking op de overheveling van de uitvoering van de zorg (Wmo), jeugdhulp (Jeugdwet) en de begeleiding naar werk (Participatiewet) van het Rijk naar de gemeenten.  

Van het kastje naar de muur
Instanties blijken moeilijke gevallen vaak op elkaar af te schuiven, wet- en regelgeving blijken regelmatig te ingewikkeld en burgers weten niet waar ze kunnen aankloppen. Ook wordt er geklaagd over de schending van de privacy, onvolledige of onjuiste informatieverstrekking, onheuse bejegening en de 'van-het-kastje-naar-de-muur-problematiek'.

Van Zutphen spoort gemeenten aan om bij de behandeling van klachten op informele basis maatwerk te bieden. "In essentie komt het neer op in gesprek gaan met elkaar en weer echt naar elkaar leren luisteren."