Start van hoofdcontent

AMSTERDAM

nl

Gemeenten houden 1,2 miljard euro voor zorgtaken over

31 oktober 2016, 17.40 uur · Foto: ANP/Desiree Schippers

AMSTERDAM Gemeenten hielden in 2015 samen bijna 1,2 miljard euro over voor taken voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag op basis van opgaven van gemeenten.

Als gevolg van de decentralisatie zijn per 1 januari 2015 veel maatschappelijke taken van het Rijk en provincies aan de gemeenten overgedragen. Gemeenten ontvingen dat jaar 13,8 miljard euro voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. De inkomsten kwamen voornamelijk van het Rijk.

Vragen
Bij verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) roept het overschot vragen op waarover hij snel wil overleggen met de gemeenten. "In ieder geval werpt dit een totaal ander licht op de signalen van sommige gemeenten die denken dat ze geld tekort komen voor Wmo en Jeugd. Daarmee voeren we voortaan een ander gesprek", aldus Van Rijn in een verklaring. Volgens hem moet nu na alle aandacht voor geld de kwaliteit van de zorg bovenaan de agenda staan.

Lees ook: Minima worden ontzien: eigen risico opgenomen in collectieve verzekering

Aan maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg waren gemeenten 12,7 miljard euro kwijt, zodat ze bijna 1,2 miljard overhielden. Van de 13,8 miljard ging 5,6 miljard euro naar maatschappelijke ondersteuning, terwijl 3,1 miljard euro was bestemd voor jeugdzorg. Er is 4 miljard euro besteed aan algemene voorzieningen en persoonsgebonden budgetten.

Voor de uitvoering van taken voor werk en inkomen ontvingen gemeenten in 2015 ruim 11,3 miljard euro, 400 miljoen euro minder dan er werd uitgegeven. Het budget voor deze taken kwam bijna volledig van het Rijk.