Start van hoofdcontent

Noord-Holland

nl

AHM ontdekt Februaristakingsvlag

25 februari 2009, 11.15 uur

AMSTERDAM (ANP) - Het Amsterdams Historisch Museum (AHM) heeft een bijzondere vlag ontdekt. In eerste instantie leek het een betekenisloze en versleten exemplaar, maar conserveringsonderzoek heeft aangetoond dat het om een originele Februaristakingsvlag g

Koningin Wilhelmina heeft hem in 1947 aan Amsterdam geschonken, maakte het museum woensdag bekend. De vlag kwam in de jaren zeventig vanuit het stedelijk vlaggenmagazijn naar het AHM. De koningin schonk het exemplaar als blijk van waardering voor het verzet van de Amsterdammers in de Februaristaking en ter nagedachtenis van deze gebeurtenis.
Pam Reuter ontwierp de 5 meter brede en 3,5 meter hoge vlag met daarop het wapen van Amsterdam en het nieuwe stadsdevies: 'Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig'.
Februaristaking
De Februaristakingsvlag vormde vooral in de beginjaren van de herdenking hét symbool voor de staking, die op 25 februari 1941 plaatshad. Duizenden werknemers in Amsterdam en omgeving legden op die dag het werk neer uit protest tegen het optreden van de Duitse bezetter tegen de joden. De nazi's stelden diezelfde avond een uitgaansverbod in en de Duitse ordetroepen traden hard op, waardoor een tweede stakingsdag uitbleef.
Kunsthistorica Vimal Korstjens, die deel uitmaakte van de groep vrijwilligers die de afgelopen maanden werkte aan de conservering van de collectie textiel van het AHM, was al jaren fanatiek op zoek naar de verloren gewaande Februaristakingsvlag. De gemeente had het exemplaar in 1976 zonder veel uitleg overgedragen aan het museum waardoor het zonder duiding in het depot belandde.