Noord-Holland

NL
V

Voormalige dijkgraaf onder vuur door onderzoek naar schimmige gronddeal

7 juli 2015, 18.50 uur · Aangepast 11 juni 2018, 13.12 uur · Door Joost Lammers

Tuinders van de Volkstuinvereniging West-Batterij uit Muiden voelen zich bekocht. Hun tuintjes zijn zonder dat ze het wisten verkocht aan een projectontwikkelaar. Een schimmige deal waarbij er van alles is misgegaan, blijkt nu uit onderzoek van NH Nieuws. Ook bij het handelen van de voormalig dijkgraaf van het Hoogheemraadschap worden vraagtekens geplaatst.

Van verslaggever Joost Lammers

abc5media_video_0

De soap rond de gronddeal start op 11 april 2014. Dan verkoopt het Hoogheemraadschap de grond aan de gemeente Muiden. Op dezelfde dag nog verkoopt Muiden deze grond weer door aan vastgoedontwikkelaar KNSF Vastgoed.

Uit documenten die NH Nieuws na een Wob-verzoek in handen kreeg, blijkt dat de deal onderdeel is van een veel grotere geheime overeenkomst die Muiden sluit met de vastgoedondernemer.

De gemeente wil daarmee onder een gigantische schadeclaim van 300 miljoen euro uitkomen, het resultaat van een eerder mislukt vastgoedproject. KNSF wil van de grond tuinen voor de nieuwe woonwijk maken en zegt de huur van de tuindersvereniging op. De vereniging is verbaasd, want had begrepen dat de grond nooit in particuliere handen mocht komen.

Doorverkoopverbod
In het proces daar aan voorafgaand gebeuren opmerkelijke zaken, zo blijkt uit de documenten. Zo wordt in een weekend het 'doorverkoopverbod' geschrapt uit het contract en hoeft Muiden veel minder te betalen voor de grond dan Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (AGV): 130.000 euro in plaats van 200.000 euro.

De toenmalige wethouder van Muiden, Wimar Jaeger (tegenwoordig wethouder in Hilversum) gebruikt de lage huur van de volkstuinen als argument voor de lage prijs. Een opmerkelijk argument, omdat Muiden dan al weet dat het nooit huur zal hoeven te innen omdat de grond gelijk wordt doorverkocht.

Volgens de Muidense burgemeester Marleen de Pater-Van der Meer was er niks mis de afgesproken prijs. "Die prijs refereert aan wat volkstuinen waard zouden zijn en daarop uiteindelijk is ook de verkoopprijs afgesproken. De huur is daarna nog steeds onderdeel van het gesprek geweest. Ik kan met terugwerkende kracht wel zeggen, had ik misschien...maar dat is speculatie en daar doe ik niet aan."
 
Lees ook: Tijdlijn: De volkstuintjesrel van Muiden

Informatie niet gedeeld

Ook bij het Hoogheemraadschap AGV wilden ze weten wat er gebeurd was. De nieuwe dijkgraaf Gerhard van den Top geeft advocatenkantoor Houthoff Buruma opdracht tot onderzoek naar de gang van zaken. Dat plaatst vraagtekens bij de handelswijze van de voormalige dijkgraaf Johan de Bondt.

De Bondt had volgens het rapport kunnen weten wat Muiden van plan was de grond door te verkopen, maar heeft onvoldoende met deze informatie gedaan. "Bij de toenmalige dijkgraaf was of had redelijkerwijs meer informatie beschikbaar moeten zijn dan met het dagelijks bestuur is gedeeld", zo luidt één van de conclusies.

Wantrouwender
"Mijn indruk is dat als de informatie wel beschikbaar was geweest, onderzocht en gedeeld door iedereen, waren we wellicht tot een andere afweging gekomen op dat moment. Maar dat is achteraf altijd heel makkelijk om te zeggen", zo reageert Van den Top. "Had je geweten wat er toen speelde, had je natuurlijk taxaties laten uitvoeren." Volgens Van den Top betekent dat overigens niet automatisch dat de prijs hoger was uitgevallen of de verkoop onrechtmatig was. Over de handelswijze van de gemeente Muiden wil hij geen oordeel vellen.

Volgens de burgemeester van Muiden heeft de gemeente nooit twijfel over de plannen laten bestaan en was ook de dijkgraaf op de hoogte. "Ik kan me niet anders herinneren als dat we daar volstrekt open zijn geweest vanaf het moment dat er sprake was van koop van de grond en doorverkoop aan KNSF."

Lees ook: Gemeente Muiden offert volkstuinders op aan vastgoedbedrijf

De Bondt zelf laat weten -in tegenstelling tot de conclusie in het onderzoeksrapport- geen kennis te hebben gehad over wat Muiden van plan was. Hij schrijft in een reactie: "Nu, achteraf terugblikkend op de transactie maak ik mijzelf, noch de gemeente verwijten. Ik ben niet volledig geïnformeerd over alle 'in's en out's' van de beweegredenen van de gemeente. Wellicht had ik iets wantrouwender kunnen zijn, ook al bestond daarvoor toen geen aanleiding."

Slinkse manier
Het gevolg van de gronddeal is dat de volkstuinders nu moeten plaatsmaken voor een woonwijk. "Je krijgt er naar gevoel bij, dat je op een slinkse manier van je tuinen wordt gejaagd. Het is natuurlijk buitengewoon beroerd dat zulke mooie volkstuinen moeten verdwijnen door zo'n rare gang van zaken", zegt Maarten IngenHousz van Volkstuindersvereniging West-Batterij.

Lees ook: SC Muiden: "Gemeente maakt ons kapot"

Ondanks het rapport blijven de tuinders met een zuur gevoel zitten. "Het kan natuurlijk niet door de beugel dat je via een slinkse weg ineens contracten verandert tegen alle regels zoals die altijd golden, zeker als het bestuur daarvan niet op de hoogte wordt gesteld. Dan is dat een hele twijfelachtige zaak. Je vraag je zelfs af of de verkoop niet moet worden teruggedraaid." De vereniging is inmiddels wel in gesprek met de gemeente over een andere locatie en is daar positief over.