Start van hoofdcontent

SCHERMER

nl

Het Heetste Hangijzer van Schermer; de standpunten

15 november 2014, 13.00 uur · Aangepast 18 november 2014, 17.38 uur · Foto: NH Nieuws

SCHERMER De afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest om te peilen wat er écht leeft onder de bewoners van de nieuwe fusiegemeente Alkmaar. In de oude gemeente Schermer bleek het karakter van het nog aan te leggen dorpshart in Stompetoren hét Hete Hangijzer. Daarom vroegen wij de lokale politiek om hun antwoord op de stelling: 'Het nieuw dorpshart in Stompetoren moet een dorpse uitstraling krijgen.

Voorstanders

OPA: Eens, OPA gaat voor bescherming van de dorpsgezichten en het dorpse karakter.

PvdA: Het plan dat er nu ligt moet verder worden aangepast zodat het past bij het karakter van Stompetoren. De PvdA in de Schermer heeft daar voor gestreden en nu is het aan de nieuwe raad om dit proces goed te bewaken en aan te passen waar het nog moet blijken.

D66: Nu ligt er een beperkt plan op voornamelijk gemeentegrond klaar. Feitelijk is dit niet meer dan dat SSV een veld inlevert voor de plaatsing van een supermarkt, een iets grotere school en enkele huizen. Deze is op 11 november door de zittende gemeenteraad aangenomen. Wij als D66 staan tot de fusie aan de zijlijn omdat we niet in de raad van de gemeente Schermer vertegenwoordigd zijn. Mocht het plan het alsnog niet halen dan is het wel aan ons. Veel inwoners hadden liever het veel mooiere plan van enkele jaren terug zien uitgevoerd. Dit plan zorgde voor meer huizen, een mooier dorpshart, een mooiere school, een mooiere voetbalterreincomplex en dus een vitaler dorp. Mocht het nu aangenomen plan worden teruggefloten dan pakken we het oude plan op.

GroenLinks: Dat is inderdaad wat wij willen: het nieuwe dorpshart moet zeker bij het dorpse karakter passen. Wij willen dat dorpen en buurtschappen hun eigen identiteit en karakter behouden. Breed draagvlak onder de inwoners vinden wij belangrijk.

VVD: Helemaal eens. Het duurt allemaal al jaren, maar zonder resultaat waar een groot deel van het dorp Stompetoren zich in kan vinden. Er is net een nieuw besluit door de CDA wethouder doorgeduwd, zonder echt dorpsplein, maar met steun van Schermer Belang en de PvdA. Voor de VVD is het echt niet goed genoeg, en ook bewoners hebben inmiddels al juridische acties aangekondigd. 

Progressief Alkmaar: De meerderheid van de bevolking was voorstander van het plan Dorpshart. De meeste dorpelingen zagen het als een noodzakelijke verbetering. In het plan was een jongerencentrum opgenomen, dat in het nieuwe uiteindelijke plan is weggevallen. Dat maakt dat het nieuwe plan voor een belangrijk deel de vernieuwing mist die het dorp als noodzakelijk voelde. Het waren vooral ethische argumenten die de politieke discussie hebben bepaald. Er zou sprake zijn van belangenverstrengeling. Wat betreft dorps karakter:  Het plan zelf is gesitueerd achter  horeca bedrijf Het Schermer Wapen. Het dorp dat daar achterligt is nieuwbouw van na 1970. In die context is het dorpse karakter een overdekt winkelcentrum met drie etages gemaakt met moderne materialen.

Lijst Leal: Het nieuwe dorpshart van Stompetoren moet gaan passen bij het dorpse karakter. Hier is Lijst Leal ook helemaal mee eens.

Mens en Spirit: Ja

Alkmaarse Polder Partij: Het nieuwe dorpshart moet er een worden waar de inwoners van Stompetoren gelukkig mee zijn en niet een dorpshart realiseren waar alleen de politiek blij mee is. Het jaloerse gedrag van sommige beslissende partijen is ongewenst. Het misgunnen van een goed plan voor het dorp is schandalig. Het gaat om de inwoners en niet om de politiek!

CDA: Elk dorp in het buitengebied verdient een ontmoetingsplek in welke vorm dan ook. Voor Stompeteren is dat het dorpshart. School, dorpsplein, supermarkt en sportgelegenheid dichtbij elkaar vormen de ideale plek om elkaar te ontmoeten. Het geheel in overeenstemming met het dorpse karakter van Stompetoren vormt een sieraad in de polder. Het is mooi dat de Schermer zelf besloten heeft over het bestemmingsplan. De gewenste voorzieningen staan er in en over de openbare ruimte kunnen nog veel ideeën worden ontwikkeld. Dat wil het CDA samen met de inwoners van Schermer doen.

ChristenUnie: Er is een beslissing gevallen in de raad van de Schermer over het laatste plan voor het Dorpshart, maar aan de concrete invulling kan nog wel geschaafd worden hebben wij begrepen. Wij zullen in elk geval goed luisteren naar de inwoners, vooral de aangrenzende bewoners en het plan moet zeker passen bij het dorpse karakter. De uitstraling van Stompetoren moet er beter door worden.

Tegenstanders

Leefbaar Alkmaar: Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad van Schermer, na veertien jaar discussies, met grote meerderheid ingestemd met het centrumplan voor Stompetoren. Het is gunstig dat de Schermer gemeenteraad voor de fusie deze zaak heeft afgerond met een financieel haalbaar plan, dat in overleg zijn definitieve vorm zal krijgen. De school wordt gerenoveerd, de supermarkt wordt verplaatst en blijft daarmee behouden voor het dorp en de sportaccommodatie van SSV wordt opgeknapt.

SeniorenPartij Alkmaar: Na heel veel jaren is er dan een besluit door de huidige gemeenteraad van Schermer genomen m.b.t. het nieuwe dorpshart. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) denkt dat zo’n zwaar besluit niet vlak voor de herindeling genomen zou moeten worden.  De inrichting van het nieuwe dorpshart moet breed gedragen worden en uit de door ons ontvangen reactie blijkt dat niet. Zo’n situatie hangt al een zwaard van Damocles boven het project en dat is geen goed begin. Naar ons oordeel is nader overleg met betrokken partijen, dus bewoners, bewonersvertegenwoordigers, politiek en bedrijfsleven zeer gewenst.

Geen reactie

Basis InkomensPartij