Noord-Holland

NL
V

Het Heetste Hangijzer van Graft-De Rijp; de standpunten

17 november 2014, 13.00 uur · Aangepast 18 november 2014, 17.37 uur · Foto: NH Nieuws

GRAFT-DE RIJP De afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest om te peilen wat er écht leeft onder de bewoners van de nieuwe fusiegemeente Alkmaar. In de oude gemeente Graft-De Rijp bleek het weren van zwaar verkeer uit Oost-Graftdijk hét Hete Hangijzer. Daarom vroegen wij de lokale politiek om hun antwoord op de stelling: 'Zwaar verkeer moet worden verbannen uit Oost-Graftdijk.'

Voorstanders

Onafhankelijke Partij Alkmaar: Zo veel mogelijk voorkomen dat zwaar verkeer door het dorp moet.

PvdA: Er ligt een oorspronkelijk plan met een door de Provincie en gemeenteraad goedgekeurd tracé. Een weg parallel langs de N244 via Europarcs, en doorgetrokken naar de Kanaaldijk. De kosten bedragen 1.000.000 Euro. Naast mogelijke Provinciale subsidies moet ook Europarcs een substantiële bijdrage leveren omdat zij belang hebben bij de aanleg van de weg. Een kwestie van onderhandelen. De Provincie speelt hierin een belangrijke rol. De PvdA Gedeputeerde heeft een doorslaggevende rol. Hier kunnen wij als PvdA een bijdrage leveren.

D66: “D66 wil vast blijven houden aan de ontwikkeling van de ontsluitingsweg, maar daarvoor zijn we nu afhankelijk van de provincie. De ontwikkeling van het villapark is nu een feit en D66 wil tegemoet komen aan de klachten van de inwoners door het ontwikkelen van een ontsluitingsweg. In de werkbegroting voor 2015 is een bedrag opgenomen om deze ontsluitingsweg te realiseren.”

GroenLinks: Zwaar verkeer moet zeker geweerd worden uit Oost-Graftdijk. Daarom is het zo belangrijk dat er een goede ontsluitingsweg komt voor het bouwverkeer naar het villapark. De gemeente Graft-de Rijp had een goed plan, maar daar maakte een klein aantal bewoners terecht bezwaar tegen. Als met hen een akkoord gesloten kan worden om planschade te vergoeden, is dat de snelste en goedkoopste oplossing.

VVD: Helemaal eens, dit hangt nauw samen met de realisatie van de ontsluitings- en verbindingsweg, waarvoor mede door de VVD in de werkbegroting van Alkmaar nu al 300.000 Euro is opgenomen. Bij de provincie loopt een aanvraag voor een bijdrage, en de ondernemer is via de samenwerkingsovereenkomst ook verplicht om bij te dragen. Daarna moet er een tracé worden bepaald in overleg met bewoners en provincie, die via een gedegen ruimtelijke procedure dan eindelijk mogelijk moet worden gemaakt.

Progressief Alkmaar: Met de aanleg van het bungalow/villapark tussen de twee Graftdijken in is er een derde dorp ontstaan. Deze aanleg bracht een continue stroom vrachtverkeer met zich mee. Dit leidde tot gevaarlijke verzakking van de dijk langs het kanaal. Dankzij alert optreden van Rijkswaterstaat is de dijk nu weer in goede staat. Een ontsluitingsweg naar de N244 (weg Alkmaar Purmerend) heeft wat Progressief Alkmaar betreft allerhoogste prioriteit. Uitstel kost meer dan nu een spoedproject

Leefbaar Alkmaar: Leefbaar Alkmaar wil in goed overleg met het 'platform verontruste bewoners' bekijken hoe het Villapark De Rijp in Oost-Graftdijk het beste ontsloten kan worden. Het gaat niet aan dat het vrachtverkeer door het dorp dendert. Het is belangrijk dat de milieuaspecten en de geluidscontouren goed worden omschreven, zodat we niet steeds nat gaan bij de rechter.

Lijst Leal: Zwaar verkeer moet worden verbannen uit Oost-Graftdijk. Hier is Lijst Leal het mee eens, gezien de kwetsbare weg verbindingen van deze gebieden.

Mens en Spirit: Ja

CDA: De dorpen in Graft-De Rijp zijn ontstaan in een tijd dat het zware verkeer met paard en wagen plaatsvond. Om de huizen die er nog staan niet in de veengrond te laten wegzakken werd er licht gebouwd. Hoe anders is de situatie nu, het vracht verkeer maakt gebruik van vrachtwagens die vele malen groter zijn dan een wagen met een paard er voor. De tractoren van de landbouwers zijn in de loop der tijd alleen maar in omvang toegenomen. De dorpen in Graft-De Rijp zijn hier niet op berekend. Bewoners van de dorpen ondervinden veel hinder van het hedendaagse (vracht en landbouw)verkeer. Het staat voor het CDA vast dat een ontsluitingsweg in Oost-Graftdijk er komt. Voor het landbouwverkeer op de N244 moet een ontheffing verleend worden. Voor het landbouwverkeer is het beter de ontsluitingsweg bij Oost-Graftdijk door te trekken langs De Langesloot en aan te sluiten op het Jagerspad.

Alkmaarse Polder Partij: Oost-Graftdijk mist een ontsluitingsweg,en bestemmingsverkeer zal door het dorp gaan, maar moet wel beperkt worden. De meeste onnodige verkeersdruk wordt veroorzaakt door het villapark.

ChristenUnie: De CU vindt de situatie zoals die nu is in Oost-Graftdijk absoluut onwenselijk, want die smalle wegen zijn niet geschikt voor zwaar verkeer, maar de oplossing is nog niet zo eenvoudig. Er moet gedacht worden aan een oplossing in de zin van aansluiting op de N244, maar daar heb je veel partijen voor nodig en gedegen onderzoek, maar dat het anders moet dan nu het geval is, dat is voor ons duidelijk. Wij zullen als we in de raad komen, daar ook zeker werk van maken.

Tegenstanders

SeniorenPartij Alkmaar: De infrastructuur is niet ingericht op zwaar verkeer en wij voelen er niet veel voor om dat aan te passen.

Geen reactie

Basis InkomensPartij