Ga naar Content

Jordanese 'mussensoap' zet zich voort

AMSTERDAM Jennifer Hagens, bewoonster van de Amsterdamse Rozenstraat, is enorm kwaad op woningbouwvereniging Eigen Haard. Die zou tegen alle afspraken in een klimop achter haar woonblok hebben afgezaagd. Nu is dat niet eens het ergste, maar wel dat daar v

Het 'mussenconflict' tussen Hagens en Eigen Haard begint al in 2011. Hagens had toen één van de grootste mussenpopulaties van Amsterdam in de binnentuin. De mussen, meer dan honderd, nestelden zich in een klimop bij de buren. De klimop werd 'op papier' beschermd door de Flora- en Faunawet.

Tot op een dag iemand, in opdracht van de woningbouwvereniging, een zaag in de klimop zette. Tot grote schrik van Hagens. Ze riep de hulp van verschillende organisaties in en wist te voorkomen dat de klimop compleet werd doorgezaagd. De woningbouwvereniging werd door het ministerie op de vingers getikt en moest een alternatief voor de mussen verzinnen. En zo kreeg Hagens in haar tuin een jonge klimop en een aantal nestkasten van Eigen Haard. Volgens Hagens werd afgesproken dat de half gesnoeide, stervende, klimop tot eind september 2013 verder niet meer door een zaag zou worden aangeraakt. Dus tot het einde van het broedseizoen om de mussen, die er nog inzaten, met rust te laten. En de nieuwe klimop te laten groeien.

Toch werd de nachtmerrie van Hagens werkelijkheid. Vorige week ging alsnog de zaag in de stervende klimop bij de buren. Een woordvoerder van Eigen Haard laat weten dat dat gebeurde vanwege klachten van omwonenden dat er dode stukken klimop naar beneden vielen en stukken voegsel in hun val meenamen. De woningbouwvereniging zegt dat er geen dode mussen of kapotte nesten op de grond lagen na de snoeibeurt. "We hebben alleen de dode stukken weggehaald, het levende gedeelte hebben we laten zitten", aldus de woordvoerder. Dat zou ook de afspraak zijn geweest. Van een afspraak dat de klimop tot eind september helemáál niet aangeraakt mocht worden, zou geen sprake zijn.

Hagens is enorm verontwaardigd door de gang van zaken en om de reactie van Eigen Haard. "Het staat in een brief van het ministerie dat de klimop tot eind september niet gesnoeid mocht worden. Ik heb wel degelijk resten van nesten en een dood 'babymusje' zien liggen. Zelfs degene die vorige week aan het snoeien was, zag het liggen."

Sinds 2011 is de mussenpopulatie achter haar huis aanzienlijk verminderd. Een deel van de buren zal er niet rouwig om zijn dat het gekwetter 's ochtends iets minder is, maar Hagens hekelt de gang van zaken. Ze zal zich opnieuw tot de politiek wenden en waarschuwt mensen voor de 'onnatuurlijke houding' van woningbouwcorporaties.

Foto: NH Nieuws